ΣΙΛΑΣ - Η Τρόικα στο sex-shop

Αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές που όλο πλησιάζουν αλλά δε γίνονται, θυμίζουν το παράδοξο του Ζήνωνα. 

Σχόλια