Αναβάθμιση του Τ.Ε.Ι Λάρισας και των παραρτημάτων του από την Περιφέρεια


Τεχνική σύσκεψη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τα έργα του ΕΣΠΑ στο ΤΕΙ Λάρισας
Κώστας Αγοραστός: «Στόχος μας η στήριξη και η αναβάθμισή του Τ.Ε.Ι Λάρισας και των παραρτημάτων του».
Τεχνική Σύσκεψη με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των έργων Ε.Σ.Π.Α. για το ΤΕΙ Λάρισας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια υπό τον περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστό. Στη σύσκεψη διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ικανοποιητική εξέλιξη σε ότι αφορά τα έργα για το Πανεπιστήμιο καθώς έχουν ξεπεραστεί τα διαδικαστικά εμπόδια που υπήρχαν και σημειώνεται πρόοδος σε όλους τους τομείς.
Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός:
«Συνεχίζουμε τις συσκέψεις με όλους τους φορείς υλοποίησης έργων του ΕΣΠΑ. Στο Πρόγραμμα της Θεσσαλίας έχουμε εντάξει έργα ύψους 10,2 εκατ. για το ΤΕΙ, που αφορούν σε: 1) Ανέγερση κτιρίου Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (στη Λάρισα) προϋπολογισμού 7,2 εκ. ευρώ και 2) Εξοπλισμό Ερευνητικών Εργαστηρίων Α.Τ.Ε.Ι., προϋπολογισμού 3,0 εκ. ευρώ. . Στόχος μας παραμένει η στήριξη του Τ.Ε.Ι. Λάρισας καθώς και των παραρτημάτων του, αλλά και η αναβάθμισή του, για να επιτελέσει το σημαντικότατο ρόλο του για τη Θεσσαλία.
‘Όπως εξήγησε ο περιφερειάρχης για το μεν πρώτο έργο (κτηριακό) ολοκληρώθηκε η διαδικασία των δικαστικών προσφυγών και μέχρι το τέλος του μήνα πρόκειται να υπογραφεί η σύμβαση για την κατασκευή του έργου. Σε ότι αφορά το δεύτερο έργο (προμήθεια εξοπλισμού) μέρος του ήδη υλοποιείται και τα υπόλοιπα υποέργα του προχωρούν κανονικά.
Στη σύσκεψη συμφωνήθηκε η στενή παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων ώστε αυτά να αποδοθούν γρήγορα στην εκπαιδευτική κοινότητα και να διαχυθούν οι κοινοτικοί πόροι στην τοπική κοινωνία.

Αναλυτικά τα ενταγμένα έργα έχουν ως εξής:

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ/Λ 7.171.918,03 €
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΕΓ/ΣΕΥΠ/ΓΤΘΕ (ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ) 2.040.000,00 €
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΣΥΜΒΑΣΗ 1 - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 5-ΑΞΟΝΩΝ CNC 120.000,00 €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ 1 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 325.950,00 €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ 2 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 92.250,00 €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ 94.833,00 €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΣΥΜΒΑΣΗ 2 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 80.000,00 €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΣΥΜΒΑΣΗ 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΡΒΩΔΕΙΣ ΡΟΕΣ 100.000,00 €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΣΥΜΒΑΣΗ 4 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 266.910,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 10.291.861,03 €

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος του ΤΕΙ κ. Αργύρης Νούλας, ο καθηγητής κ. Δ. Πατέρας, οι κ.κ. Καψής και Βασιλειάδης από τις υπηρεσίες του ΤΕΙ και οι κυρίες Μ. Σαραφίδου και Κ. Σοφολόγη εκ μέρους της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σχόλια