ΆΥΞΗΣΗ !!! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 5μήνο 2012 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2011

Πίνακας συλληφθέντων μη νόμιμων μεταναστών, για παράνομη είσοδο & παραμονή, από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές 5μηνο 2011 - 5μηνο 2012
Πίνακας συλληφθέντων μη νόμιμων μεταναστών, για παράνομη είσοδο & παραμονή, από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές
5μηνο 2011 – 5μηνο 2012
Πίνακας συλληφθέντων διακινητών μη νόμιμων μεταναστών, από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές 5μηνο 2011 - 5μηνο 2012
Πίνακας συλληφθέντων διακινητών μη νόμιμων μεταναστών, από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές

5μηνο 2011 – 5μηνο 2012
Πίνακας συλληφθέντων μη νόμιμων μεταναστών,  για παράνομη είσοδο & παραμονή,  από αστυνομικές και λιμενικές Αρχές, ανά μεθόριο 5μηνο 2011 - 5μηνο 2012
Πίνακας συλληφθέντων μη νόμιμων μεταναστών,
για παράνομη είσοδο & παραμονή,
από αστυνομικές και λιμενικές Αρχές, ανά μεθόριο
5μηνο 2011 – 5μηνο 2012

Συλλήψεις μη νόμιμων μεταναστών στα Ελληνοτουρκικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα
5μηνο 2011 – 5μηνο 2012
Πίνακας συλληφθέντων μη νόμιμων μεταναστών, ανά υπηκοότητα, για παράνομη είσοδο & παραμονή,  από αστυνομικές και λιμενικές Αρχές 5μηνο 2012
Πίνακας συλληφθέντων μη νόμιμων μεταναστών, ανά υπηκοότητα, για παράνομη είσοδο & παραμονή,
από αστυνομικές και λιμενικές Αρχές
5μηνο 2012
Απελαθέντες μη νόμιμοι μετανάστες,  ανά υπηκοότητα 5μηνο 2012
Απελαθέντες μη νόμιμοι μετανάστες,
ανά υπηκοότητα
5μηνο 2012
Συλλήψεις μη νόμιμων μεταναστών στα  Ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα,  ανά μήνα, για τα έτη 2011-2012
Συλλήψεις μη νόμιμων μεταναστών στα
Ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα,
ανά μήνα, για τα έτη 2011-2012
Συλλήψεις μη νόμιμων μεταναστών και διακινητών,  από Αστυνομικές & Λιμενικές Αρχές,  κατά τα έτη 2006 έως το 5μηνο 2012
Συλλήψεις μη νόμιμων μεταναστών και διακινητών, από Αστυνομικές & Λιμενικές Αρχές, κατά τα έτη 2006 έως το 5μηνο 2012

Σχόλια