Μίζες σε Έλληνες κυβερνητικούς 17.000.000 Μάρκα.... από την DailmerΟι γερμανοί αποδειγμένα και με στοιχεία «λάδωσαν » με Μίζες 17.000.000,00 Μάρκα Γερμανίας τους πάντες στην Ελλάδα και επί μία 10ετία 1998 - 2008 αποδεδειγμένα λάδωναν έλληνες κυβερνητικούς..

Συγκεκριμένα, τα 17εκατομμύρια μάρκα πληρώθηκαν σε Μίζες προκειμένου η Daimler AG να προτιμηθεί για να πουληθούν 645 οχήματα σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες κάνοντας χρήση τις «ιδιαίτερες και πολυετείς σχέσεις του Έλληνα αντιπρόσωπου της Daimler Mercedes στην Ελλάδα ...

Σχόλια