Επιτέλους μία καλή είδηση για τους Ανέργους!

Πιστοποιήστε τις γνώσεις σας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κερδίστε 500 ευρώ.
Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ «τρέχει» έως τις 25 Μαΐου.
Με αυτό το πρόγραμμα νέοι άνεργοι θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν βασικές γνώσεις πληροφορικής να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους και να πάρουν πτυχίο απαραίτητο για την μελλοντική τους πρόσληψη τους  και ταυτόχρονα να κερδίσουν και 500 ευρώ!
Οι ενδιαφερόμενοι θα πληρωθούν, αφού πρώτα ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Θα παραλάβουν Επιταγή Κατάρτισης οικονομικής αξίας 700 ευρώ, η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τις υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων. Αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και κατόπιν συμμετοχής του στη διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, ο άνεργος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 500 ευρώ. 

Όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Τα ΚΕΚ μπορούν να εγγράφονται στο σχετικό Μητρώο που συγκροτεί ο ΟΑΕΔ. Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω Διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα πιστοποίησης (
www.keycert.net) ή στο (http://www.voucher.gov.gr/) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Οι άνεργοι θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ηλικία και διάρκεια ανεργίας, με προτεραιότητα στους ανέργους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών, και θα εγγραφούν από τον ΟΑΕΔ στο Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης για νέες τεχνολογίες. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική.

Το πρόγραμμα λήγει την Παρασκευή 25 Μαΐου. Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 100 ώρες. Εκτιμάται ότι θα επιλεγούν περίπου 18.332 άτομα.


Σχόλια