Με δόσεις...η δόση Μαΐου

Σήμερα πρόκειται να εκταμιευθούν 4,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα από τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του το EFSF αναφέρει ότι αποδεσμεύει τα 5,2 δισ. ευρώ που εκκρεμούν από το πρώτο «πακέτο» δανείων, ύψους 39,4 δισ. ευρώ ως το τέλος Ιουνίου, αλλά η εκταμίευση αφορά τα 4,2 δισ. ευρώ.

Το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ δεν θεωρείται κατά το EFSF απαραίτητο πριν από τον Ιούνιο και θα εκταμιευθεί ανάλογα με τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας.

Σχόλια