Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Π.ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ


Σας γνωστοποιούμε την επιστολή με σειρά ερωτημάτων, την οποία ο Πρόεδρος του Κινήματος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Πάνος Καμμένος παρέδωσε σήμερα Πέμπτη 31 Μαΐου 2012, στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ.Γιώργο Προβόπουλο.
Η επιστολή κατατέθηκε και στη Γραμματεία του κ.Διοικητή, με αριθμό πρωτοκόλλου.
ΠΡΟΣ :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αξ. Κο. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ
Διοικητή ΤτΕ
Αθήνα, 31 Μαϊου 2012
Αξιότιμοι Κύριοι,
Δια της παρούσης μας υποβάλλουμε τα εν συνεχεία αναφερόμενα ερωτήματα και ζητούμε την επ’ αυτών την έγγραφη απάντησή σας, προκειμένου να ενημερωθούμε για την πραγματική κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας και του Τραπεζικού Συστήματος.
Α. ΤτΕ
1. Αληθεύει η πληροφορία ότι η ΤτΕ, παρότι εισηγμένη στο ΧΑΑ, δεν κοινοποιεί το μετοχολόγιο της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς;


2. Ποια είναι σήμερα τα ακριβή ποσοστά της άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤτΕ:
(α) Του Ελληνικού Δημοσίου και
(β) Των Ασφαλιστικών Ταμείων ;

3. Ποια είναι η θέση της Διοίκησης της ΤτΕ ως προς το ζήτημα της διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο ΧΑΑ; Είναι αυτό συμβατό με το σκοπό της ΤτΕ ως Εποπτικής Αρχής του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος;

4. Υπό τις σημερινές συνθήκες και με βάση την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της ΤτΕ, υπάρχει μηχανισμός διασφάλισης που να περιορίζει τη δυνατότητα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου (π.χ. μίας Γερμανικής επενδυτικής εταιρείας Τουρκικών συμφερόντων), να αποκτήσει μέσω του ΧΑΑ αριθμό μετοχών τέτοιο που να του εξασφαλίζει τον καταστατικό έλεγχο της ΤτΕ;

5. Με βάση τη σημερινή μετοχική σύνθεση της ΤτΕ, ποιο είναι το ανώτατο ποσοστό απαρτίας στις γενικές συνελεύσεις που διασφαλίζει τον έλεγχο (άμεσο και έμμεσο) του Ελληνικού Δημοσίου, στα πλαίσια της απαιτούμενης καταστατικής πλειοψηφίας στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων;

6. Ποια είναι η θέση της Διοίκησης της ΤτΕ ως προς την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων (διαχείριση αποθεματικών ασφαλιστικών ταμείων), ανταγωνιστικών με αυτές των εμπορικών τραπεζών που εποπτεύει; Ποιός εποπτεύει τις εμπορικές δραστηριότητες του Επόπτη, δηλαδή της ΤτΕ;

7. Είχε η Διοίκηση της ΤτΕ γνώση του περιεγχομένου του προσφάτως διαρρεύσαντος στον τύπο non paper του πρώην Πρωθυπουργού κου Λουκά Παπαδήμου, σχετικά με την κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας και των διαθεσίμων του Τραπεζικού Συστήματος;
Συμμερίζεται ο κος Διοικητής της ΤτΕ τις αξιολογήσεις ως προς την πραγματική κατάσταση και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας, όπως αυτές διατυπώνονται στο προαναφερόμενο έγγραφο;

8. Συμμερίζεται ο κος Διοικητής της ΤτΕ το περιεγχόμενο της πρόσφατης έκθεσης της Εθνικής Τράπεζας ΑΕ, σχετικά με το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από το ευρώ και τις συνέπειες αυτού του ενδεχομένου, όπως αυτές διατυπώνονται στο προαναφερόμενο έγγραφο, το οποίο δημοσιοποίηθηκε μία μόλις ημέρα μετά τη μερική ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας ΑΕ κατά 9 ΔΙΣ ευρώ;Β. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. Ποια είναι η θέση της Διοίκησης της ΤτΕ, υπό την εποπτική της ιδιότητα, ως προς ενδεχόμενο κούρεμα όλων των τραπεζικών δανείων κατά 30%;

2. Ποια είναι η θέση της Διοίκησης της ΤτΕ, υπό την εποπτική της ιδιότητα, ως προς ενδεχόμενη κατάργηση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και την αντικατάστασή της από μια νέα, κεντροποιημένη υπηρεσία πιστοληπτικής αξιολόγησης και ελέγχου φερεγγυότητας δανειοληπτών υπό την ΤτΕ;

3. Ποια είναι η θέση της Διοίκησης της ΤτΕ, υπό την εποπτική της ιδιότητα, ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις;

4. Ποια είναι η θέση της Διοίκησης της ΤτΕ, υπό την εποπτική της ιδιότητα, ως προς την άρνηση των Ελληνικών Τραπεζών να καταβάλλουν στο Ελληνικό Δημόσιο τα μερίσματα των προνομιούχων μετοχών που εκδόθηκαν έναντι των πακέτων διάσωσης τους, τα οποία ανέρχονται σε 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως;

5. Ποια είναι η θέση της Διοίκησης της ΤτΕ, υπό την εποπτική της ιδιότητα, ως προς την πρακτική των Ελληνικών Τραπεζών να καταβάλλουν τις εισφορές τους στο ΤΕΚΕ εκπρόθεσμα και τμηματικά;

6. Πόσα είναι σήμερα τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΤΕΚΕ; Κρίνονται αυτά επαρκή στην περίπτωση που μια ή περισσότερες εμπορικές τράπεζες αντιμετωπίσουν πρόβλημα ως προς την απόδοση των καταθέσεων στους καταθέτες τους;

7. Μετά τα 25 ΔΙΣ ευρώ που χορηγήθηκαν ήδη στο ΤΧΣ και τα 18 ΔΙΣ εξ’ αυτών που εισέρρευσαν στα ταμεία συγκεκριμένων ιδιωτικών Ελληνικών Τραπεζών, αληθεύει ότι απαιτούνται τουλάχιστον ακόμη 25 ΔΙΣ ευρώ για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος;

8. Μετά και την ανωτέρω εκταμίευση των 18 ΔΙΣ ευρώ, πόση είναι η άμεση ρευστότητα σε μετρητά χρήματα που είναι σήμερα διαθέσιμα στο σύνολο του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος, έναντι καταθέσεων 165 ΔΙΣ ευρώ;

9. Κρίνεται επαρκής η υπάρχουσα αυτή ρευστότητα του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και, αν όχι, ποιο είναι κατά την ΤτΕ το ελάχιστο όριο ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος σε περίπτωση μαζικού bank run διαρκείας 5-10 ημερών;

10. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΤτΕ, υπό την εποπτική της ιδιότητα, υφίσταται σήμερα άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης:
(α) Μιας ή περισσότερων εμπορικών τραπεζών;
(β) Του συνόλου του Τραπεζικού Συστήματος;

1. Ποια μέτρα έχει λάβει η ΤτΕ και ποιες προτάσεις κατέθεσε στην Ελληνική Κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της πιθανής επέλευσης των περιπτώσεων του ανωτέρω σημείου (10);

12. Για ποιό λόγο δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί, τουλάχιστον στους Πολιτικούς Αρχηγούς, η έκθεση της BlackRock ως προς τον έλεγχο των Ελληνικών Τραπεζών, τη στιγμή που ο Ελληνικός Λαός επιβαρύνεται με δισεκατομμύρια νέου χρέους για τη διάσωση του Τραπεζικού Συστήματος, χωρίς να είναι γνωστό το μέγεθος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ανωτέρω διάσωση;

13. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΤτΕ, υπό την εποπτική της ιδιότητα, αληθεύει η πληροφορία ότι η χορηγηθείσα έκτακτη ρευστότητα μέσω του ELA ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των 100 ΔΙΣ ευρώ, τη στιγμή που οι Ελληνικές Τράπεζες αναφέρουν ότι το ανωτέρω ποσό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και διαμορφώνεται στα 65 ΔΙΣ ευρώ;

14. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ, υπό την εποπτική της ιδιότητα, αληθεύει η πληροφορία ότι οι Ελληνικές Τράπεζες έλαβαν μέχρι σήμερα, με τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, συνολική χρηματοδότηση 182 ΔΙΣ ευρώ, δηλαδή όσα και τα δάνεια της Τρόϊκα προς την Ελλάδα; Αν ναι, που διατέθηκε μέχρι σήμερα η ανωτέρω ρευστότητα, με δεδομένη την εξαιρετικά περιορισμένη διάθεση ρευστότητας στα νοικοκυριά και την πραγματική οικονομία;

15. Ποια είναι η θέση της Διοίκησης της ΤτΕ, υπό την εποπτική της ιδιότητα, ως προς το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών Τραπεζών;
Ειδικότερα, ως προς τα επί μέρους ζητήματα:
(α) της τιμής έκδοσης νέων μετοχών
(β) της αποτίμησης Ομολόγων
(γ) του αριθμού των Call Options
(δ) των Ρητρών CoCos
(ε) της Προστασίας των Μικρομετόχων;
 
16. Η πρόσφατη μερική ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών έγινε με μετρητά χρήματα ή με ομόλογα εκδόσεως EFSF; Αν έγινε με ομόλογα εκδόσεως EFSF, πως είναι δυνατόν ο εκδότης των ομολόγων και, επομένως, οφειλέτης του ποσού έκδοσης, να εκχωρεί τα ομόλογα αυτά για την ανακεφαλαιοποίηση, λειτουργώντας ταυτόχρονας ως πιστωτής;
 
17. Ποιά μέθοδος θα ακολουθηθεί για την ανακεφαλαιοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας; Θα υπάρξει διασφάλιση ότι η υποθηκευμένη σε αυτή αγροτική παραγωγική γη της χώρας δεν θα εκχωρηθεί σε τρίτους;
 
18. Ζητούμε τα τελικά υπογεγραμμένα κείμενα των δανειακών συμβάσεων με τον EFSF,  τα οποία έχει συνυπογράψει ο κος Διοικητής της ΤτΕ, στο πλαίσιο των εξουσιοδοτήσεων που του έχουν χορηγηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με τους Νόμους 4046/2012 και 4060/2012. 
 
19. Ποιά είναι τα αποθέματα χρυσού της Ελλάδος, που φυλάσσονται και πότε πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος αυτών και με ποιά μεθοδολογία;
 
 
 
Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
 
1. Ζητούμε από τον κ.ο Διοικητή της ΤτΕ, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, να μας ενημερώσει εγγράφως σχετικά με τη διακινούμενη, από διάφορα πολιτικά και κερδοσκοπικά συμφέροντα, υπόθεση της φημολογούμενης αποβολής της Ελλάδας από το Ευρώ, με ειδική και εμπεριστατωμένη αναφορά στις διατάξεις των Συνθηκών της ΕΕ – αν υπάρχουν – που φέρεται ότι ρυθμίζουν τη φημολογούμενη αυτή περίπτωση.
 
Ερωτάται ο κος Διοικητής:
  • Υπάρχει θεσμοθετημένος μηχανισμός, στα πλαίσια των Συνθηκών της ΕΕ, που να προβλέπει την αποβολή κράτους - μέλους της ΕΕ από το Ευρώ και την υποχρεωτική επιστροφή του ιδίου κράτους – μέλους σε Εθνικό Νόμισμα; 
 
2. Ζητούμε από τον κο Διοικητή της ΤτΕ, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, να μας ενημερώσει εγγράφως σχετικά με τη διακινούμενη από διάφορες πηγές και συμφέροντα (JP Morgan) πληροφορία ότι, στην περίπτωση κατά την οποία η ΕΚΤ μπλοκάρει με πλειοψηφία δύο τρίτων μια μεγάλη αύξηση του ELA, τότε η Τράπεζα της Ελλάδος θα αποκοπεί από το ευρωπαϊκό σύστημα TARGET 2, τα Ελληνικά ευρώ (κωδ. Υ) δεν θα αναγνωρίζονται ως ευρώ και η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να εκδώσει Εθνικό Νόμισμα.
 
Ερωτάται ο κ.ος Διοικητής :
  • Η ανωτέρω διαδικασία είναι προβλεπόμενη; 
  • Αν ναι, θα μπορούσε αυτή να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πίεσης ή/και εργαλείο για τη δημιουργία συνθηκών πιστωτικής ασφυξίας εντός Μνημονίου και Ευρώ;
  • Ποιόν θα εξυπηρετούσε μια τέτοια μεθόδευση ;
  • Ποιά μέτρα προστασίας μπορεί να λάβει η Ελληνική Κυβέρνηση και η ΤτΕ προκειμένου να προστατευθεί το Δημόσιο Συμφέρον σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο;
  • Δεσμεύεται η Διοίκηση της ΤτΕ και οι αρμόδιες Υπηρεσίες της να ασκήσουν το προβλεπόμενο ΒΕΤΟ κατά μιας πιθανής τέτοιας απόφασης της ΕΚΤ, στην υπόθεση επιβεβαίωσης της ανωτέρω περίπτωσης;
 
 
Με Εκτίμηση,
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.