Πανελλαδικές : Πρόβλημα φόρτωσης της ιστοσελίδας του υπουργείου...

Εδώ και μισή ώρα δεν μπορεί να "ανέβει" η ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας...
Κατά πάσα πιθανότητα αυτό συμβαίνει λόγω υπερφόρτωσης και μεγάλου αριθμού επισκεπτών.
Αυτό έχει σαν συνέπεια να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα.


Σχόλια