«Βουτιά» κατά 9,3% στις τιμές κατοικιών

Μειωμένες κατά 54,1% οι συναλλαγές - εκτιμήσεις για «βουτιά» 56,5% στην αξία των ακινήτων που άλλαξαν χέρια
Του Βασίλη Σ. Κανέλλη
Επιταχύνεται η κατάρρευση των τιμών κατοικιών καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Τράπεζα της Ελλάδας, κατά το πρώτο τρίμηνο 2012 η υποχώρηση στα διαμερίσματα έφτασε το 9,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση τιμών από την έναρξη της κρίσης, γεγονός που επιβεβαιώνει το σενάριο της δραματικής «βουτιάς» μέσα στη χρονιά, εξαιτίας της σφοδρής οικονομικής κρίσης αλλά και της αβεβαιότητας για το μέλλον της χώρας.
Κατάρρευση

Σκηνικό κατάρρευσης δείχνει και ο αριθμός των συναλλαγών - εκτιμήσεων που γίνονται με τη διαμεσολάβηση κάποιας τράπεζας. Το πρώτο τρίμηνο του έτους η μείωση έφτασε το 54,1%, καθώς έγιναν μόλις 5,9 χιλιάδες έναντι 7,7 χιλιάδων το αμέσως προηγούμενο διάστημα.

Πάνω από 56% είναι η «βουτιά» στις αξίες των ακινήτων που άλλαξαν χέρια ή στις εκτιμήσεις που έγιναν, κάτι που δείχνει ότι αγοράζονται ελάχιστα ακίνητα και αυτά αφορούν σπίτια μικρής αξίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία:
Το α΄ τρίμηνο του 2012 οι τιμές ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 9,3%. Για το σύνολο του 2011, τα διαμερίσματα μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,3% (5,4%, 5,0%, 4,4% και 6,5% το α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2011, αντίστοιχα), έναντι 4,7% το 2010.
Τα νεόδμητα σπίτια φαίνεται να υποχωρούν περισσότερο σε σχέση με τα μεταχειρισμένα. Συγκεκριμένα, η πτώση στα καινούρια, έως 5 ετών είναι 10,3% και στα παλιά από 5 ετών και άνω είναι 8,6%.
Στην Αθήνα η υποχώρηση των τιμών έφτασε το 9,9%, στη Θεσσαλονίκη το 10,1%, στις άλλες πόλεις 8,8% και στην υπόλοιπη χώρα 8,2%.
Σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές-εκτιμήσεις, έφθασαν τις 5,9 χιλιάδες, έναντι 7,7 χιλιάδων το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2011, οι συναλλαγές το α΄ τρίμηνο του 2012 ήταν μειωμένες κατά 54,1%.
Ο όγκος των οικιστικών ακινήτων ήταν μειωμένος κατά 52,1% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2011, ενώ ολόκληρο το 2011 ο όγκος των συναλλαγών με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 40,7%.
Τέλος, η αξία των οικιστικών ακινήτων ήταν μειωμένη κατά 56,5% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2011. Η μέση ετήσια μείωση το 2011 ήταν της τάξεως του 40,5% (αναθεωρημένα στοιχεία).
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Σχόλια