CoCos, Warrants. Μιά ακόμη φούσκα “made in Greece” στα θεμέλια της Ευρωζώνης.

Ενα άρθρο του Γ.Ζ. καθ.παν/μίου
Γράφει ο Αδαμάντινος
Στόχος της οικονομικής πολιτικής της αντισυνταγματικά εκλεγμένης κυβέρνησης Παπαδήμου είναι να ανέβει η τιμή της αξίας των νέων ομολόγων που δεν τα αγοράζει κανείς… για να προκύψει ένας νέος κύκλος κέρδους που να οδηγήσει στην ανεξέλεγκτη χρεοκοπία.
Ως γνωστό, κάτοχοι των νέων ομολόγων είναι τα Ταμεία και οι Τράπεζες, των οποίων η αξία των μετοχών είναι επιθυμητό να αυξηθεί. Οι τελευταίες πρέπει να έχουν κεφαλαιακή επάρκεια 9%. Για να γίνει αυτό το κράτος πρέπει να τους αγοράσει κοινές μετοχές (όχι προνομιούχες, έτσι είναι το σωστό…) και βασικά να γίνει μέτοχος (ανακεφαλαιοποίηση).
Οι τράπεζες απο την πλευρά τους δεν φαίνεται να διαθέτουν ή δεν θέλουν να διαθέσουν κεφάλαια των μετόχων τους ενώ παράλληλα επιθυμούν να συνεχίσουν την τόσο “επιτυχημένη” ιδιωτικoύ χαρακτήρα χάραξη της πολιτικής τους, που τις είχε θέσει εκτός κεφαλαιακής επάρκειας (με άχρηστες για την Ελλάδα που τους δίνει αφειδώς εγγυήσεις δισεκατομμυρίων επενδύσεις σε Βαλκανικές χώρες, εξαγωγή κεφαλαίων σε θυγατρικές τους στο εξωτερικό κλπ. ).
Το μεγάλο “κενό” δισεκατομμυρίων, που χρειάζεται να καλυφθεί η διαφορά ανάμεσα στα χρήματα που απαιτούνται και σε αυτά που υπάρχουν μπορεί να καλυφθεί με μια “φούσκα”. Ετσι, προέκυψε η λύση των Cocos και των Warrants. Το γιατί η ανακεφαλαιοποίηση αυτή είναι αέρας… πάνω στον οποίο θα στηριχτεί η αύξηση της αξίας των τραπεζικών μετοχών στιο ΧΑΑ θα το καταλάβετε στη συνέχεια. Εκ προοιμίου σας λέω ότι πρόκειται για μια “φούσκα” πάνω στην οποία δεν θα στοιχημάτιζε κανένας σοβαρός επενδυτής. Θα υπάρξουν κέρδη για όσους κινηθούν με πληροφορίες εκ των “έσω”. Ο χαμένος στη περίπτωση αυτή δεν θα είναι ο μικροεπενδυτής όπως έγινε επι της “φούσκας” Σημίτη αλλά ο εγγυητής, που ειναι το κράτος, οι Ελληνες πολίτες.
Τα CoCos (Contingent Convertible Capital) είναι μια μορφή κεφαλαίου που μπορεί να μετατραπεί σε κοινές μετοχές στο μέλλον κάτω από ορισμένες συνθήκες ενώ τα Warrants είναι τίτλοι που δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει μετοχές με συγκεκριμένους προσδιορισμένους όρους. Και τα δύο αυτά προιόντα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πλασματικά αντί της “κανονικής” ΑΜΚ (Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου) ενώ τα warrants θα παιχτούν και στο χρηματιστήριο…!
To υπουργικό συμβούλιο της καθεστωτικής κυβέρνησης Παπαδήμου, αποφάσισε ότι το ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) δύναται στο μέλλον να παρέχει βεβαίωση συμμετοχής σε μια τράπεζα που θα συμμετάσχει σε μελλοντική ΑΜΚ (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) ή και προκαταβολή έναντι αυτής. Ειδικότερα παρέχεται η δυνατότητα στο ΤΧΣ (έχει κεφάλαιο γύρω στα 10 δίς ευρώ!) να χορηγεί, κατόπιν απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος, βεβαίωση προς πιστωτικά ιδρύματα που είναι επιλέξιμα προς κεφαλαιακή ενίσχυση, με την οποία δεσμεύεται ότι θα συμμετέχει στην μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τους. Παράλληλα θεσμοθετείται και η δυνατότητα προκαταβολής εκ μέρους του Ταμείου του ποσού που αντιστοιχεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που καλείται να πραγματοποιήσει το πιστωτικό ίδρυμα.
Με τις δύο αυτές “διατάξεις”, ανοίγει ο δρόμος για να αποσυνδεθεί το θέμα των όρων της ανακεφαλαίωσης από το ορόσημο της 20ης Απριλίου. Και αυτό γιατί με την παροχή βεβαίωσης ή ακόμη καλύτερα προκαταβολής οι τράπεζες μπορούν πλέον να δημοσιεύσουν αποτελέσματα χωρίς να τίθεται επ αμφιβόλω η αρχή της βιωσιμότητας.
Ανακεφαλαιοποίηση με εγγυήσεις των Ζουλού στη χώρα των Ζουλού της Ευρωζώνης.
Φουσκάρα.

Σχόλια