Κουίζ..."άστο μπορεί να το βρούμε μπροστά μας..."

Ποιος βουλευτής και προβεβλημένο στέλεχος της Ν.Δ, τον Ιούλιο του 2010, όταν του πήγε άλλος βουλευτής της Ν.Δ το πιο κάτω σχέδιο επερώτησης..
είπε: "άστο μπορεί να το βρούμε μπροστά μας ..."
Φυσικά όπως αντιλαμβάνεστε η επερώτηση δεν έγινε ποτέ και θάφτηκε...

Υ.Γ
Όποιος δεν μπορεί να βρει την απάντηση στο κουίζ, ας ρωτήσει τον κ. Μουρούτη μήπως τυχόν γνωρίζει..
Διαβάστε το σχέδιο της επερώτησης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Υπουργό Οικονομικών και Υπουργό Επικρατείας
Θέμα: « Διαδικασίες επιλογής εμπειρογνωμόνων, ελεγκτικών εταιρειών και συμβούλων»

Στις 3 Φεβ. 2010 εκδόθηκε απόφαση του Πρωθυπουργού Γιώργου Α. Παπανδρέου, η οποία ορίζει τον Υπουργό Επικρατείας, Χάρη Παμπούκη συντονιστή της Επιτροπής για τον Εκσυγχρονισμό της Λειτουργίας της Κυβέρνησης, η οποία θα επικουρείται από τους ακόλουθους διεθνείς εμπειρογνώμονες:

Kevin Featherstone, Richard Parker, Roger Wilkins, Leif Pagrotsky και Jeoff Mulgan.
Οι πιο πάνω είναι φίλοι του πρωθυπουργού και οι περισσότεροι μέλη της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
Στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης ΠΣΑ που που κατατέθηκε 10 Ιαν.10 (Παράγραφος 5.2, σελίδα 37) αναγράφεται ότι:
"Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010, ο οικονομικός έλεγχος των δημοσίων οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για ένα σημαντικό μέρος των δαπανών του προϋπολογισμού θα ενισχυθεί, με την κινητοποίηση εξωτερικών ελεγκτών για να συνδράμουν στο έργο που μέχρι σήμερα εκτελούνταν από ένα τμήμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με ανεπαρκές προσωπικό."
Στον πίνακα της σελίδας 86 του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) και στην δεύτερη γραμμή ονοματίζεται ως ελεγκτική εταιρεία η Big 5.
Την 6η Μαΐου 2010,παρουσία του κ. Πρωθυπουργού έγινε ολόκληρη συζήτηση στη Βουλή για το θέμα της εταιρείας Lazard.
Επερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:
1. Αληθεύει ότι πριν από μερικές ημέρες το υπουργείο Οικονομικών υπέγραψε σύμβαση με Big 5 (PwC, Ernst &Young, Grant Thornton, Deloitte, KPMG), με την οποία τους αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων για την πορεία των δαπανών του φετινού προϋπολογισμού.
2. Αν όντως έχουν προσληφθεί οι Big 5 και η Lazard όπως ανέφερε ο κ. Πρωθυπουργός, ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε;
3. Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, υπήρχαν προσφορές, αξιολόγηση, ή έγινε απευθείας ανάθεση;
4. Πότε και από ποιόν υπεγράφησαν οι συμβάσεις ανάθεσης έργου ;
5. Ποιοι είναι οι όροι των συμβάσεων και ποιο το κόστος που θα βαρύνει τον Π.Υ;
6. Δεν υπάρχουν άραγε άλλες ελεγκτικές εταιρείες, οι Big 5 και η Lazard είναι οι μοναδικές στον κόσμο και στην Ελλάδα;Σχόλια