ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ!

Γράφει ο ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΑΚΗΣ, Δικηγόρος/Υποψήφιος Βουλευτής Β’ Αθηνών, Ανεξάρτητοι Έλληνες. 
Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, σήμερα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα στενά οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων ιδιωτών-μετόχων τους. Η έως τώρα Ελληνική Τραπεζική Πολιτική δημιουργεί και ενισχύει την "οικονομική ολιγαρχία" και στέκεται εχθρικά και ισοπεδωτικά απέναντι στο μικρομεσαίο δανειολήπτη. Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, σε συνεργασία με τα διεθνή οικονομικά συμφέροντα, επιβάλλει και διαμορφώνει πολιτική. Μέχρι εδώ! Τώρα, είναι η ώρα για ανατροπή, υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, υπέρ του βασανισμένου Έλληνα Πολίτη. 
Με συγκεκριμένες προτάσεις, για την ανασύνταξη της οικονομίας και την προστασία του βιοτικού επιπέδου του Έλληνα. Γι’ αυτό:
Διεκδικώ με νομοθετική ρύθμιση το "κούρεμα" των ιδιωτικών και επιχειρηματικών τραπεζικών οφειλών, προκειμένου οι υποχρεώσεις εξυπηρέτησης δανείων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν, με το αντισταθμιστικό αυτό μέτρο, στην απώλεια εισοδήματος από τις μειώσεις των αποδοχών και των συντάξεων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση των εσόδων και του εισοδήματος επιτηδευματιών, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων και για αντιστάθμισμα των χρηματοδοτήσεων, που έλαβαν οι Τράπεζες, μέσω των μνημονίων. Μάχομαι για την άμεση κατάργηση, με ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους, των Εισπρακτικών Εταιρειών που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Νόμο 3758/2009, καλυπτόμενες υπό τον ψευδεπίγραφο τίτλο των δήθεν «Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις». Η τηλεφωνική όχληση και η εξώδικη ενημέρωση των οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προτείνω να πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τις ίδιες τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας, τις οποίες φορά η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, μόνο από τα γραφεία τους και με εξειδικευμένο προσωπικό που θα απασχολείται υποχρεωτικά με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, υπό την προϋπόθεση της καταγραφής όλων των κλήσεων και της κοινοποίησης στους οφειλέτες των στοιχείων ταυτοποίησης του εντεταλμένου για την ενημέρωση υπαλλήλου, προκειμένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος της διακίνησης και το απόρρητο των ευαίσθητων προσωπικών και οικονομικών δεδομένων των οφειλετών, τα οποία σήμερα κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα από τη μία εισπρακτική εταιρεία στην άλλη, για την εμπορική εκμετάλλευση της δυστυχίας των απελπισμένων οφειλετών, ωθώντας τους ακόμη και στην αυτοκτονία. Απαιτώ την αναστολή λειτουργίας, την άμεση λύση και θέση σε εκκαθάριση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., επειδή μέχρι σήμερα λειτούργησε πλημμελώς και μονομερώς, υπέρ των Τραπεζών και των θυγατρικών τους που την έχουν συστήσει και επιλεκτικά υπέρ συγκεκριμένων, προνομιούχων κατηγοριών δανειοληπτών (πολιτικά κόμματα, ΜΜΕ, διαπλεκόμενα επιχειρηματικά συμφέροντα, συνδεδεμένες με Τραπεζικά Ιδρύματα επιχειρήσεις), εις βάρος της τραπεζικής πίστης και της προστασίας του θεσμού των συναλλαγών, της αγοράς, της πραγματικής οικονομίας, της υγιούς επιχειρηματικότητας, του ανταγωνισμού και της ανάπτυξης. Προτείνω τη σύσταση νέας, Κεντροποιημένης Υπηρεσίας Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και Ελέγχου Φερεγγυότητας Δανειοληπτών, φυσικών και νομικών προσώπων, που θα λειτουργεί εντός της "Τράπεζας της Ελλάδος", με σκοπό την προαγωγή και προστασία του θεσμού της τραπεζικής πίστης, την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών, την ομαλή λειτουργία της αγοράς, τη συμβολή στη μείωση των επισφαλειών προς όφελος του Τραπεζικού Συστήματος και των συναλλασσομένων και την πρόληψη και αποτροπή της απάτης στις τραπεζικές συναλλαγές. Η νέα κεντροποιημένη υπηρεσία υπό την Τράπεζα της Ελλάδος, θα διασφαλίζει τη διαφάνεια των κανόνων λειτουργίας και την απαρέγκλιτη εφαρμογή τους, την εξασφάλιση του αδιάβλητου του συστήματος, την ασφάλεια της πρόσβασης στο ηλεκτρονικό αρχείο, τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων του Πολίτη, καθώς και την υποχρεωτική συμμόρφωση των Εμπορικών Τραπεζών με τα αποτελέσματα του συστήματος βαθμολόγησης πιστοληπτικής συμπεριφοράς (scoring). Και πάνω απ’ όλα η ΤτΕ να τεθεί υπό τον έλεγχο (άμεσο ή έμμεσο) της Ελληνικής Πολιτείας. Επιδιώκω την παράταση μέχρι την 31/12/2013 της αναστολής για τους πλειστηριασμούς ακινήτων της πρώτης κατοικίας, προκειμένου να προστατευτούν τα νοικοκυριά που έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής, μέχρι να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση των οφειλών τους. Η αναστολή θα αφορά όλους τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από τις τράπεζες και, επίσης, για αυτούς που επισπεύδονται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εις βάρος της Πρώτης Κατοικίας του οφειλέτη, ενώ η αναγκαστική εκτέλεση θα αναστέλλεται και στις περιπτώσεις των δανειοληπτών που προσφεύγουν στα Δικαστήρια για υπαγωγή τους στο Ν. 3869/2010, για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Ζητώ την άμεση τροποποίηση του Νόμου 3775/2009, σχετικά με το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), το οποίο καταβάλει τις αποζημιώσεις μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ανά τράπεζα και καταθέτη εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες, με την προσθήκη ειδικής διάταξης για την υποχρέωση των Τραπεζών, με τη θέσπιση αυστηρών διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, ώστε να διασφαλίζονται απόλυτα οι καταθέσεις, σε αντίθεση με σήμερα που η εξασφάλιση είναι προσχηματική και μόνον. Δεσμεύομαι, Αγωνίζομαι Κατά της Τραπεζικής Αυθαιρεσίας! 
Είμαι ο ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΑΚΗΣ (www.sarakis.gr)
 Δικηγόρος/Υποψήφιος Βουλευτής στη Β’ Αθηνών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Σχόλια