Συγκρότηση προσωρινής Συντονιστικής Επιτροπής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Νομού Τρικάλων.

Συγκροτήθηκε η προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Νομού Τρικάλων , με σκοπό τη στήριξη του νεοϊδρυθέντος κινήματος. Στην
επιτροπή συμμετέχουν αρχικά οι ακόλουθοι :

Χαρίσης Κωνσταντίνος
Πατούχας Σέφανος
Φωτεινόπουλος Παναγιώτης
Κουτλής Παναγιώτης
Κανής Ιωάννης

Η επικοινωνία με την επιτροπή γίνεται μέσω της σελίδας «Ανεξάρτητοι
Έλληνες Νομού Λάρισας» στο Facebook. Σύντομα θα ανακοινωθεί και η
διεύθυνση των γραφείων. Όλες οι πληροφορίες και το προτεινόμενο
κυβερνητικό πρόγραμμα βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα των
Ανεξάρτητων Ελλήνων www.anexartitoiellines.gr.

Σχόλια