Έκθεση Πεπραγμένων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Διαβάστε την Έκθεση Πεπραγμένων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του έτους 2011, στην οποία περιλαμβάνονται ο απολογισμός πεπραγμένων 2011 και ο προγραμματισμός για το έτος 2012.

Σχόλια