Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΗΘΙΚΟΥ ΘΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Γράφει ο P. Gerakis
Πήγα στην αεροπορία 18 χρονών από ένα αίσθημα πατριωτισμού, έγινα ιπτάμενος από ένα αίσθημα περιπέτειας και ρίσκου . Αυτό που έζησα ήταν συναρπαστικό και δύσκολα περιγράφεται.
Γνώρισα συναδέλφους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς όλων των ειδικοτήτων, στρατεύσιμους που τα έδιναν όλα για την πατρίδα με ανιδιοτέλεια 24 ώρες το 24ώρο, πράγμα συγκινητικό . Όμως αυτό που με προβλημάτισε ήταν το πρόβλημα της Ηγεσίας και της αδικίας στο προσωπικό. Η διαχρονική άγνοια της Ηγεσίας στις μεταβολές και τις απαιτήσεις του προσωπικού.
Η μη επίγνωση της Ηγεσίας στις μεταβολές των αεροπορικών επιχειρήσεων αλλά και τις αλλαγές στην τεχνολογία δεδομένου ότι η επιλογή της ηγεσίας ήταν κομματική όπως και η σημερινή και στερείται γνώσεων της σύγχρονης τέχνης των αεροπορικών επιχειρήσεων. Η έλλειψη σεβασμού και εκτίμησης της ηγεσίας προς το προσωπικό αλλά σεβασμός και εκτίμηση μόνο στο κομματικό προσωπικό . Η έλλειψη εμπιστοσύνης του προσωπικού προς την ηγεσία . Η ανικανότητα της ηγεσίας και η έλλειψη ηθικού θάρρους στο να βάλει κανόνες αξιοκρατίας στις επιλογές , στις προαγωγές, στην ιεραρχία και τις αποστρατείες. Η κατάχρηση αρχών και αξιών , η έλλειψη σχεδιασμού και οράματος για το μέλλον καθώς και οι αδικίες εις βάρος του προσωπικού από τις ίδιες τις ηγεσίες, οδήγησαν τις Ένοπλες Δυνάμεις σε τέλμα. Το σπάσιμο της διάδοχης κατάστασης αξιωματικών προς την κορυφή της Ηγεσία, με την αποστρατεία ικανότατων στελεχών οδήγησε στην Ηγεσία του στρατεύματος άτομα με ατολμία στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα του προσωπικού αλλά και των επιχειρήσεων. Εάν η κομματική επιλογή συνοδεύονταν και από την ικανότητα δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, όμως ποτέ δεν συνέβη αυτό, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις μιας μέτριας κομματικής ηγεσίας στο στράτευμα είναι αφενός η ανικανότητα στο να προγραμματίσει αλλά και να σχεδιάσει την εφαρμογή αλλαγών , ενώ αδυνατεί να ανταποκριθεί στις νέες στρατηγικές, οικονομικές, και τεχνολογικές προκλήσεις και αφετέρου και το ποιο σοβαρό είναι η μη επίτευξη των στόχων που θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας βάσει του Δόγματος.

Σχόλια