Ελλάδα-Γερμανία-Αγορές

Τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012 στις 19:00 Στη Φιλοσοφική Σχολή στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου Αίθουσα 442, 4ος όροφος 
ΟΜΙΛΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ Με θέμα: Ελλάδα-Γερμανία-Αγορές.
Ομιλητές:
Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, Γραμματέας ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-«ΣΠΙΘΑ» Δημοσθένης Γεωργόπουλος, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου Διοργάνωση: 1η Σπίθα Κέντρου Αθήνας Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών Ερμού 7, Αθήνα, τηλ: 210 3233877

Σχόλια