Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπέρ του "πειρατικού" περιεχομένου στα social media!

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν πρέπει να ενσωματώνουν φίλτρα που έχουν ως στόχο τον αποκλεισμό του «πειρατικού» περιεχομένου. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγους μόνο μήνες μετά από μια παρόμοια ετυμηγορία.
Το δικαστήριο έκρινε ότι αυτά τα φίλτρα περιορίζουν το δικαίωμα έκφρασης των πολιτών και δε άρα μπορούν να ισχύουν by default στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και συναφείς ιστοσελίδες.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι στην Ευρώπη δε μπορούν να υιοθετηθούν ρυθμίσεις τύπου SOPA και PIPA που προβλέπουν εκτεταμένη λογοκρισία στο Internet με απώτερο στόχο την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, καθώς είναι βέβαιο ότι οι εταιρείες θα αναζητήσουν «παραθυράκια» για να παρακάμψουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Σχόλια