Μήνυση στην FTC για να σταματήσει το Google

To EPIC, το αμερικανικό μη κερδοσκοπικό ερευνητικό κέντρο για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και άλλων ελευθεριών, επιχειρεί να σταματήσει την εφαρμογή της ενιαίας πολιτικής απορρήτου για το σύνολο των υπηρεσιών της Google χωρίς την συναίνεση εκατομμυρίων χρηστών στις ΗΠΑ την 1η Μαρτίου 2012. Το EPIC επιχειρεί να υποχρεώσει την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ, FTC να δράσει πριν μπουν σε έναν κουβά και επεξεργαστούν ποικιλοτρόπως όλα τα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών όλων των υπηρεσιών της Google.

To Κέντρο Πληροφόρησης για το Ηλεκτρονικό Απόρρητο ζήτησε με αίτημα που υποβλήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2012 στο Ομοσπονδιακό, Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσινγκτον να υποχρεωθεί η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου να ενεργήσει πριν την 1η Μαρτίου 2012.

Την 1η Μαρτίου, η Google σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή τις αλλαγές στην πολιτική τήρησης του απορρήτου εκατομμυρίων χρηστών σε όλες τις υπηρεσίες της, γεγονός με το οποίο καθίσταται πιθανός ο συνδυασμός των δεδομένων των χρηστών χωρίς τη συναίνεσή τους. Το ενημερωτικό μήνυμα της Google για την επικείμενη αλλαγή βρίσκεται παντού, ωστόσο η ενιαία πολιτική θα εφαρμοστεί είτε την αποδεχτεί ο χρήστης είτε όχι (εκτός εάν ο χρήστης κλείσει το Λογαριασμό Google -Google Account).

Δείτε τι ξέρει για εσάς η Google από όλες τις υπηρεσίες που σας προσφέρει (Gmail, Picasa, smartphone με Android, YouTube, 60 συνολικά υπηρεσίες και λειτουργίες)
Το EPIC ισχυρίζεται ότι κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με την υποχρέωση που ανέλαβε στις 13 Οκτωβρίου 2011 η Google, δηλαδή, να έχει την συναίνεση των χρηστών πριν προβεί σε αλλαγή της επιχειρηματικής της πρακτικής. Σύμφωνα με το Κέντρο, αυτή η απόφαση ήταν αποτέλεσμα της ένστασης που είχε υποβάλλει στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 2010, για το Google Buzz (μια υπηρεσία που δεν παρέχεται πλέον) και την «παρόμοια» τακτική της Google να συνδυάζει δεδομένα του ίδιου χρήστη από διαφορετικές υπηρεσίες χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει την συναίνεσή του.


Σχόλια