Παρεμβάσεις Κ. Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στα εργασιακά

Παρεμβάσεις του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή - στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου - με την κατάθεση γραπτών ερωτήσεων σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Πιο συγκεκριμένα ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ, υπέβαλε ερωτήσεις αναφορικά με:

1. Τη βίαιη ανατροπή στην Ελλάδα του θεσμού συλλογικής διαπραγμάτευσης που κατοχυρώνεται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας (όπως αναφέρεται και σε σχετική επιστολή της ΓΣΕΕ προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου),
2. Τον κίνδυνο έκρηξης των πλειστηριασμών κατοικίας από ενδεχόμενη κατάργηση του οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ),
3. Τις δυσχερείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που θα σημάνει η κατάργηση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ),
4. Τις μονομερώς επιβαλλόμενες εργασιακές μεταρρυθμίσεις μόνιμου χαρακτήρα και χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους στην Ελλάδα,
5. Την ακύρωση της κοινωνικής συμφωνίας και των αποτελεσμάτων του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα (όπως αναφέρεται και σε σχετική επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ - ΕΣΕΕ προς το Διεθνές Γραφείο Εργασίας),
6. Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με το μισθολογικό κόστος
Ευρωβουλευτής Κώστας Πουπάκης
Τηλ.: 210 8835060, 010
Mail.: k.poupakis@parliament.gr
www.kpoupakis.gr

Σχόλια