ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΜΙΣΘΟ 100.000ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΓΙΝΕ Ή ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΩΡΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ;

Λόγοι πέρα ἀπὸ τὴν θέλησή μας δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ δημοσιεύσουμε τὸ θέμα ποὺ εἴχαμε προαναγγείλει μὲ προλογικὸ κείμενό μας ποὺ ἀπευθυνόταν πρὸς τὸν Δήμαρχο Ὀλυμπίας κ. Κοτζιᾶ χθές. Ἀνοίγοντας ὅμως τὸ ραδιόφωνο τοῦ αὐτοκινήτου πρωί-πρωὶ πηγαίνοντας στὴ δουλειά μας ἀκούσαμε τὸ φοβερὸ νέο τῆς «ληστείας» τοῦ Μουσεῖου Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τῆς Ὀλυμπίας. Καὶ λίγο ἀργότερα ὀδεύοντας σὲ ἄλλο μάθημα ἀκούσαμε καὶ τὸν ἴδιο τὸν κ. Δήμαρχο νὰ μιλάει στὸν Vima FM (μετὰ ἀκολούθησε συνέντευξη τοῦ κ. Δημάρχου εἰς ἄπταιστον ἀγγλικὴν πρὸς ξένο εἰδησεογραφικὸ πρακτορεῖο, βοηθοῦντος καὶ τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ Δήμου ποὺ γνωρίζει καλύτερα τὰ ἀγγλικὰ ἀπὸ τὸν κ. Δήμαρχο.
Ἄλλωστε γι' αὐτὸ προσελήφθη ὁ ἐν λόγῳ ὑπεύθυνος τύπου γιὰ νὰ ξελασπώνει αὐτὲς τὶς καταστάσεις!) μὲ τὴν γνωστή του εὐφράδεια καὶ τὴν χαρακτηριστική του ἡλιακὴ προφορά. Ἡ πρώτη του φράση πρὶν ἀκόμη προλάβουν οἱ δημοσιογράφοι τοῦ Vima FM νὰ τὸν ρωτήσουν κάτι ἦταν ἡ ἄμεση ἀποποίηση τῆς εὐθύνης γιὰ τὴν φύλαξη τοῦ Μουσείου! Λὲς καὶ ὁ Δήμαρχος δὲν ζεῖ στὴν Ὀλυμπία. Λὲς καὶ ὅτι συμβαίνει σὲ μία τόσο μικρὴ πόλη δὲν ἀφορᾶ ὅλους τους κατοίκους της. Λὲς καὶ ἕνα τόσο τρομερὸ γεγονὸς —ἄκου ληστεία Μουσείου— δὲν μᾶς ὑπενθυμίζει τὶς εὐθύνες τοῦ κράτους καὶ τῶν θεσμικῶν παραγόντων, τὶς εὐθύνες ὅλων μας.
Δὲν θὰ σταθοῦμε στὴν ληστεία τοῦ Μουσείου. Δὲν θὰ ἐπιρρίψουμε στὸν κ. Δήμαρχο εὐθύνες ποὺ δὲν τοῦ ἀνήκουν. Γνωρίζουμε ποῦ ζοῦμε. Ἄλλωστε ὁ κ. Δήμαρχος πληρώνει ἐνοίκιο γιὰ τὸ Λαογραφικ Μουσεο Τσιπιάνων καὶ ἔχει κανονίσει τὰ τῆς φύλαξης τοῦ Μουσείου αὐτοῦ. Δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ἐκ τοῦ νόμου τὴν εὐθύνη γιὰ τὴ φύλαξη τοῦ Μουσείου Ὀλυμπίας! Φανταζόμαστε τώρα πῶς προσελήφθησαν οἱ φύλακες στὸ Μουσεῖο Ὀλυμπίας. Ὅπως ἕνας μπάρμπας μου ἀπὸ τοῦ Μάγειρα, ποὺ ὁ καημένος Θεὸς σχωρέστον, ἀμφιβάλλουμε ἂν εἶχε τελειώσει τὸ Δημοτικό. Τότε ἦταν ὁ Θανασάκης ὁ Κανελλόπουλος στὰ πράματα. Μετὰ ἦρθε ὁ Λαός(!) καὶ οἱ πρασινοφρουροὶ ἁλώνιζαν καμιὰ τριανταριὰ χρόνια διορίζοντας μὲ «λαϊκά» κριτήρια. Ἦρθε καὶ ἡ συγκυβέρνηση καὶ τοῦ ἀλλάξαμε τὸν ἀδόξαστο. Τρεῖς φύλακες λέει ἔπρεπε νὰ εἶναι παρόντες ἢ παροῦσες καὶ οἱ δυὸ ἔλειπαν. Ἡ μιὰ λέει εἶχε πάει σὲ κηδεία καὶ ὁ ἄλλος προφανῶς στὰ χωράφια. Μοιρασιὰ οἱ μέρες φαίνεται: Σήμερα θὰ λείπω ἐγὼ αὔριο ἐσύ. Καταλαβαίνετε τώρα ἐπίπεδο φύλαξης. Ἀλλὰ ἂς τὰ ἀφήσουμε αὐτὰ γιατί εἶναι μέρος τῆς εὐρύτερης ὕπαρξης τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς προαιώνιας ἱστορίας του ποὺ ἔχει διαπαιδαγωγήσει ἔτσι ἀκριβῶς τὸ νεοέλληνα. Κι ἂς ἔρθουμε στὸ θέμα μας.
Τὸ θέμα μας ἔχει σχέση μὲ ἐκεῖνο ποὺ λέει ὁ Λαός: θέλει πουτάνα ν κρυφτε λλ χαρ δν τν φήνει… Προσέξτε. Ἡ Χώρα βρίσκεται σὲ μία ἄνευ προηγουμένου κρίση. Ὅλοι ξέρουμε τί ἔχει συμβεῖ. Ἀλλὰ δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ συνεχίζουμε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο. Κι ὅμως ὁ Δήμαρχος κ. Κοτζιᾶς, αὐτὸς ποὺ ἐμεῖς συμπαθοῦμε λόγω ἐντοπιότητος ἐκ τοῦ ὅτι «ὅλοι οἱ Δουκαῖοι εἴμαστε ἄρχοντες καὶ προπαντὸς τίμιοι», ὁ κ. Κοτζιᾶς λοιπόν, προσλαμβάνει σύμβουλο ΜΕ ΜΙΣΘΟ 100.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ! Τί σύμβουλος εἶναι αὐτός; Ποιὸς εἶναι ὁ ἐν λόγῳ κύριος καὶ σὲ τί θὰ συμβουλεύει τὸν κ. Δήμαρχο; (ἐντάξει, δὲν εἴμαστε καὶ χτεσινοὶ κ. δήμαρχε). Τί προσόντα ἔχει ὁ κύριος αὐτός; Ἂν ὁ κ. Δήμαρχος ἔχει LOWER στὰ Ἀγγλικὰ ὁ σύμβουλος ἔχει PROFICIENCY MICHIGAN; Τί ἄλλα προσόντα ἔχει; Διαθέτει διδακτορικό; Εἶναι κάποιος ἐπιστήμων μεγάλου κύρους; Ἔχει ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν Ἀρχαία Ὀλυμπία στὴν ἐπιστήμη του ἢ μὲ τὴν ΝΕΑ Ἀρχαία Ὀλυμπία; Γιατί ὁ κ. Δήμαρχος ὅλες αὐτὲς τὶς ἀποφάσεις βάζει τὸν κ. Δεββὲ νὰ τὶς ὑπογράφει κι ὄχι κάποιον ἄλλο Ἀντιδήμαρχο;
Δυστυχῶς κάνουμε ὅτι δὲν καταλαβαίνουμε σὲ τί κατάσταση βρίσκεται ἡ Χώρα! Ὁ Δήμαρχος Ὀλυμπίας κ. Εὐ. Κοτζιᾶς, δὲν παραδειγματίζεται ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ποὺ παραιτήθηκε ἀπὸ τὴν προεδρικὴ ἐτήσια ἀποζημίωση τῶν 300.000 ΕΥΡΩ. Συνεχίζει νὰ ἀναπαράγει τὴν πασοκικὴ πρακτική. Προσλαμβάνει  σύμβουλο μὲ τὸ 1/3 τῆς προεδρικῆς ἀποζημίωσης, μὲ 100.000 ΕΥΡΩ τὸ χρόνο! Δηλαδὴ τί δουλειὰ θὰ κάνει αὐτὸς ὁ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ γιὰ νὰ ἔχει μηνιαῖο  μισθὸ 8.333 ΕΥΡΩ καὶ 33 ΛΕΠΤΑ; 2.000ΕΥΡΩ περισσότερα ἀπὸ ἕναν βιουλευτή!  Ἐπειδὴ ἐμεῖς δὲν τὸ καταλαβαίνουμε αὐτὸ θέλουμε νὰ μᾶς τὸ ἐξηγήσει ὁ κ. Δήμαρχος Ὀλυμπίας. Καὶ γιὰ ὅσους τὸ ἀμφισβητοῦν δημοσιεύουμε καὶ τὴν σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ κ. Δημάρχου στὸ πρόγραμμα ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ…. Καὶ περιμένουμε ὅπως προείπαμε ἀπάντηση!


ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Καὶ κάτι ποὺ τὸ ξεχάσαμε βρὲ πανέλληνες καὶ συνέλληνες: μὲ 8.333 ΕΥΡΩ καὶ 33 λεπτά, ὁ ἴδιος ὁ Δήμαρχος ποὺ τοῦ περισσεύουνε μπορεῖ νὰ προσλάβει 10 ὑπαλλήλους νὰ φυλᾶνε ἔνοπλοι τὸ Μουσεῖο! Ἔνοπλοι κ. Δήμαρχε. Μέρα-νύχτα! Καὶ φύλακες σὰν αὐτοὺς ποὺ ἔχει ἡ Μέρκελ στὰ μουσεῖα της κ. Δήμαρχε καὶ σταματῶ ἐδῶ γιὰ νὰ μὴν πάθω ἐγὼ τίποτα καὶ γελᾶς ἐσὺ καὶ οἱ συνεργάτες σου… Ἆ περίμενε καὶ θὰ πιάσω καὶ τὸν μπαγασάκο! Στοιχεῖα μαζεύω καὶ θὰ τοῦ ἐξηγηθῶ κι αὐτουνοῦ ἁλμυρὸ φιστίκι. (Γειά σου ρὲ φίλε Νίκο..! Κι ἂς μὴν σηκώνεις τὸ τηλέφωνο ὅταν σὲ παίρνω στὴ γιορτὴ  σου… Κι ἀφοῦ δὲν μποροῦσε νὰ ἀλλάξει ἡ παράταξη, ἀλλάξαμε παράταξη ἐμεῖς…!).

Σχόλια