Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1.Άμεσο μονομερές πάγωμα/στάση πληρωμών τόκων και χρεολυσίων για δύο χρόνια ή για τη διάρκεια της ύφεσης -όποιο κρατήσει περισσότερο- και εκκίνηση μακροπρόθεσμης διαπραγμάτευσης για τον διακανονισμό του χρέους, με ή και χωρίς κούρεμα ονομαστικής αξίας.
Γιατί;
Πρόβλημα χρέους δεν λύνεται με περισσότερα δάνεια, ειδικά όταν συνοδεύονται από όρους οικονομικής πολιτικής που κάνουν αδύνατη την αποπληρωμή τους. Η κρίση χρέους είναι περισσότερο απ’ όλα σύμπτωμα, καθώς και συντονισμένη επίθεση εναντίον του Ευρώ από συμφέροντα που επιχειρούν την κατάρρευσή του, με σκοπό να λεηλατήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία αγοράζοντας επιχειρήσεις και πόρους σε πολύ υποτιμημένες τιμές.
Ειδικά την Ελλάδα και τον πλούτο που μπορεί να παράγει. Η δήθεν διάσωση της Ελλάδας είναι στην ουσία διάσωση του χρεοκοπημένου τραπεζικού συστήματος, με δύο τρόπους, από τη μία αποπληρωμή των επισφαλών ομολόγων που μπορεί να γίνουν η αφορμή για μια επίθεση από τις αγορές και ταυτόχρονα με εύκολο πλιάτσικο ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας, ακινήτων αλλά και κερδοφόρων επιχειρήσεων σε μία χώρα χωρίς άμυνες σε μία κρίση ανεργίας, αποπληθωρισμού και γενικής απελπισίας. Μία στάση/πάγωμα πληρωμών χρέους θα αποκαλύψει την κρυμμένη χρεοκοπία των εν λόγω τραπεζών στέλνοντας ένα δημιουργικό σοκ σε ολόκληρη την Ευρώπη για να λάβει τα μέτρα που είναι θεμελιώδη για την επιβίωση του κοινού νομίσματος και του κοινού μέλλοντος.
Μόλις επιστρέψει η ελληνική οικονομία σε ανάπτυξη θα μπορεί να εξυπηρετήσει το αναδιαρθρωμένο χρέος που θα προκύψει μετά από τις διαπραγματεύσεις.

2.Κρατικοποίηση των τραπεζών που χρεοκοπούν και εκκαθάριση των ισολογισμών τους διαγράφοντας τοξικά προϊόντα. Οι καταθέτες εξασφαλίζονται στο ακέραιο και όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις διαγράφονται ή λαμβάνουν ό,τι περισσεύει.

Γιατί;
Οι τράπεζες είναι άγνωστο τι τοξικές υποχρεώσεις έχουν. Εκκαθαρίζοντας παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που είναι εγγενώς χρεοκοπημένα και προκάλεσαν την παγκόσμια κρίση του 2007-2008, το τραπεζικό σύστημα θα μπορεί να υπηρετήσει το σκοπό του που είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και οι παραγωγικές επενδύσεις.

3.Έκτακτα μέτρα εσόδων από τα υψηλά εισοδήματα, όχι από επιχειρήσεις.

Γιατί;
Το κράτος έχει ανάγκη να υποστηρίξει τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες του, και τα ταμεία έχουν λεηλατηθεί από τη διαχείριση των τελευταίων 2 ετών. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιβιώσουν, τα υψηλά εισοδήματα έχουν δυνατότητα να προσφέρουν.

4.Απαίτηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε μία πρώτη δόση να αγοράσει εταιρικά ομόλογα συνολικού ύψους 40 δισεκατομμυρίων με ειδικό επιτόκιο κοντά στο 0% από εταιρίες που θα συσταθούν για την πραγματοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιήσουν τη ρευστότητα για την άμεση νέα παραγωγή ή επέκταση παραγωγής γεωργικών/κτηνοτροφικών προϊόντων, ενέργειας και βιομηχανικών αγαθών εντός των συνόρων με απώτερο στόχο τη δημιουργία 1.000.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω και του πολλαπλασιαστικού φαινομένου.

Γιατί;
Η Μέρκελ και ο Σαρκοζί μπλοφάρουν. Όταν φοβηθούν ότι οι τράπεζες τις οποίες εκπροσωπούν θα χάσουν το 100% της αξίας των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν, θα συνειδητοποιήσουν ότι συμφέρον όλων είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εκδώσει φθηνό χρήμα αυστηρά και μόνο για παραγωγική δραστηριότητα και ταχεία ανάπτυξη στην περιφέρεια της Ευρώπης. Η Ευρώπη χρειάζεται πρόγραμμα ανάκαμψης, όχι σαθρά ημίμετρα για την προσωρινή αποφυγή του αναπόφευκτου -με αυτή την πολιτική- πανικού στις αγορές.
Το νέο χρήμα δεν θα οδηγήσει σε πληθωρισμό, εάν τηρηθούν τα κριτήρια που περιγράφονται, εξ'αιτίας της μαζικής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Αντιθέτως μάλιστα, όταν το χρήμα για κερδοσκοπία απαγορευτεί ή γίνει πανάκριβο, ενώ το χρήμα για επένδυση σε νέα παραγωγή γίνει προσβάσιμο, η μαζική παραγωγή θα τείνει να μειώσει τις τιμές.

5.Πλήρης χρηματοδότηση όλων των προγραμμάτων υποστήριξης των αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Καμία νέα περικοπή και σταδιακή επανόρθωση σε μισθούς και συντάξεις. Αύξηση του βασικού μισθού στα 900 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Απαγόρευση με νόμο της κατάσχεσης πρώτης κατοικίας για 3 χρόνια ή για τη διάρκεια της ύφεσης, όποιο κρατήσει περισσότερο.

Γιατί;
Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της Ελλάδας. Πρέπει να διατηρηθεί η ψυχική, φυσική υγεία και η ικανότητα των μυαλών που η Ελλάδα έχει σε αφθονία να παράγουν πραγματικό οικονομικό πλεόνασμα.

6.Νέο φορολογικό σύστημα με προοδευτικό συντελεστή φορολόγησης εισοδήματος που θα φτάνει το 70% στα υψηλά κλιμάκια.

Γιατί;
Συμφέρον της οικονομίας και επομένως όλων είναι αντί για προσωπικό όφελος και ταχεία διεύρυνση της ανισότητας, τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων να ωθούνται στην κατεύθυνση νέων επενδύσεων και νέων παραγωγικών θέσεων εργασίας. Το προτεινόμενο σύστημα φορολογίας εισοδήματος είναι στα πρότυπα του Αμερικανικού της δεκαετίας του ’60. Δεν αποτελεί ακραίο παράδειγμα κάποιου σοσιαλιστικού καθεστώτος, αντιθέτως παραδοσιακό καπιταλιστικό σύστημα προοδευτικής φορολόγησης που είναι δίκαιο και αφήνει μεν τα μεγάλα εισοδήματα να ζήσουν πολυτελώς, ταυτόχρονα όμως τους παρέχει τα απαραίτητα κίνητρα ώστε να επενδύσουν τα κέρδη αντί να τα λαμβάνουν σαν προσωπικό εισόδημα, για να αποφύγουν τη βαριά φορολόγηση, ενισχύοντας έτσι τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επίσης προσφέρει αντικίνητρα στο να συσσωρεύουν υπερβολικά κεφάλαια που αναγκάζονται να επενδύουν σε υψηλού ρίσκου κερδοσκοπικά καταστροφικά για την οικονομία παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

7.Μείωση του ΦΠΑ στο 15% από 23% με στόχο να φτάσει μεσοπρόθεσμα στο 10%, μακροπρόθεσμα στο 6%. Αύξηση του φόρου ενοικίου, ειδικά σε περιοχές με πολύ υψηλά πραγματικά ενοίκια στο ποσοστό που αυτό οφείλεται στην τοποθεσία και όχι στο κόστος των κατασκευών.

Γιατί;
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας είναι ο κατ’ εξοχήν αντιστρόφως προοδευτικός τρόπος φορολόγησης. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι οι φτωχότεροι πληρώνουν σε ΦΠΑ ποσά που εκφρασμένα ως ποσοστό του εισοδήματός τους είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με τους πλουσιότερους. Όση σαμπάνια και πούρα εάν καταναλώσει ένας εύπορος εισοδηματίας δεν μπορεί να πνιγεί μέσα στη σαμπάνια έτσι ώστε να χαλάσει μεγάλο μέρος του εισοδήματός του σε ΦΠΑ και φόρους κατανάλωσης. Ένας λιγότερο εύπορος δεν μπορεί να αποφύγει τον ΦΠΑ σε είδη βασικά για την επιβίωσή του. Ο ΦΠΑ επιβαρύνει άνισα τις επιχειρήσεις και γενικώς την οικονομική δραστηριότητα, σε σχέση με άλλους τομείς όπως τα έσοδα από ακίνητη περιουσία που, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τη γη και όχι τα κτίρια, είναι εισόδημα χωρίς παραγωγή.

8.Δραματική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και ελαφρά αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε είδη πολυτελείας, αλκοόλ και προϊόντα καπνού.

Γιατί;
Χωρίς καύσιμα δεν μπορεί να κινηθεί η οικονομική δραστηριότητα και ως φόρος κατανάλωσης είναι επίσης αντιστρόφως προοδευτικός. Η δραματική αύξηση του κόστους της ενέργειας είναι το χειρότερο φρένο στην ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας.

9.Σημαντικές φοροαπαλλαγές σε όσες επιχειρήσεις μπορούν να αποδείξουν ότι δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας μέσα στο προηγούμενο έτος.

Γιατί;
Φοροαπαλλαγές για ώθηση στην ανάπτυξη ναι, όμως σε αυτούς που όντως προσφέρουν στην ανάπτυξη. Ένα πολύ καλό κίνητρο για σοφούς επιχειρηματίες.

10.Γενναία χρηματοδότηση έρευνας στα πανεπιστήμια σε παραγωγικούς τομείς όπως υγεία, βιοτεχνολογία, γεωπονία, κατασκευές, χημεία, ενέργεια, μέσα μεταφοράς, διαχείριση φυσικών πόρων κ.α. Εξεύρεση ενός τομέα παραγωγής που να αφορά προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας και υψηλής κεφαλαιακής έντασης όπου η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να ηγηθεί παγκοσμίως και συγκέντρωση των μεγίστων διαθεσίμων πόρων στην έρευνα και ανάπτυξή του με σκοπό να αποκτήσει η εγχώρια οικονομία την ανταγωνιστικότητα που έχει ανάγκη καθώς και τη δυνατότητα να αμυνθεί απέναντι σε οποιονδήποτε πιθανό προστατευτισμό από ξένες οικονομίες.

Η ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να έρθει με λιτότητα αλλά με αύξηση της παραγωγικότητας που προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη.
(Βλ.­Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ))
Η τεχνολογία παράγει πραγματικό παραγωγικό πλεόνασμα. Και η Ελλάδα έχει ανάγκη να είναι παγκόσμιος ηγέτης σε έναν τομέα για να είναι ανταγωνιστική, να προσελκύσει επενδύσεις και να μπορεί να εξάγει ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.
Επίσης ο τρόπος που το έλλειμμα μπορεί να μειωθεί πχ στο ασφαλιστικό και στην υγεία δεν είναι να στερείς από τους ανθρώπους τη φροντίδα που χρειάζονται αλλά να βρεις θεραπείες, κάτι που μειώνει δραματικά το κόστος της ιατρικής φροντίδας. Η ανακάλυψη θεραπείας για μία ασθένεια κάνει παραγωγική την επένδυση που λέγεται καταρτισμένος επαγγελματίας πολίτης και μειώνει το κόστος της φροντίδας που χρειάζεται ένας ασθενής που παραμένει ασθενής.

Τέλος, συντονισμός και συγκρότηση μετώπου προοδευτικών ευρωπαϊκών δυνάμεων για την θέσμιση της Ευρώπης των λαών και την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας που να σέβεται μεν τη μοναδικότητα της κάθε χώρας, να επιβάλει δε ένα μοντέλο ανάπτυξης βασισμένο στον ισχυρά ελεγχόμενο βιομηχανικό καπιταλισμό στα πλαίσια μιας υψηλόμισθης οικονομίας, με αυστηρό έλεγχο του χρηματοπιστωτικού τομέα και απώτερο στόχο την πλήρη απασχόληση (κοντά στο 0% ανεργία).
Πανευρωπαϊκά μέτρα κατά του παρασιτικού κεφαλαίου όπως απαγόρευση των τοξικότερων ειδών παραγώγων (CDS,CDO,SIV κτλ) και 1% φόρος αγοραπωλησίας σε όλα τα υπόλοιπα παράγωγα και σε όλες τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μετά από ένα ποσό ανά φυσικό πρόσωπο, ώστε να μην επιβαρύνονται μικρο-επενδυτές και οι ιδιώτες που αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους.
(Βλ.­ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ;)
Ο φόρος θα αποδίδεται στα κράτη-μέλη για την ενίσχυση του εκάστοτε προϋπολογισμού με στόχο τη συγκράτηση των ελλειμμάτων σε επίπεδα χαμηλότερα του ρυθμού ανάπτυξης ώστε να σταθεροποιηθεί το κοινό νόμισμα, απαραίτητο ως όπλο σε έναν κόσμο με πολύ ισχυρά νομίσματα όπως το αμερικανικό, το ρωσικό, το κινεζικό, το ιαπωνικό και άλλα περιφερειακά που πιθανόν να συγκροτηθούν.

Μόνο έτσι μπορεί η πολιτική να προσφέρει ξανά ΟΡΑΜΑ στους πολίτες.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ – ΑΠΟ ΤΗ ΝΔ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
http://politikimeprogramma.blogspot.com/2011/11/10.html

1 σχόλιο:

 1. Ανοιγμα λογαριασμων σε ολο τον κοσμο οσων κυβερνησαν απο τη μεταπολιτευση και μετα. Οσοι δεν δικαιολογουν τα ποσα που εχουν, δημευση περιουσιας και φυλακη.

  Ελεγχος ολων των συμβασεων του δημοσιου με ιδιωτες για εργα που εχουν γινει και οπου υπαρχει υπερτιμολογιση επιστροφη χρηματων της διαφορας.

  Φορολογιση εκκλησιαστικης περιουσιας αναδρομικα.

  Καταργιση των καρτελ.

  Αμεση απελαση λαθρομεταναστων.

  Καθορισμος ΑΟΖ με γειτονικες χωρες.

  Υπαρχουν εκατονταδες πραγματα που μπορουν να γινουν ΑΜΕΣΑ και εμεις εχουμε κυβερνηση Παπαδημου να ταλαιπωρει το ριμαδι το PSI και εχουμε αποχαυνοθει εντελως!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.