Επίκαιρο χριστουγεννιάτικο τραγούδι...(παρωδία)

Δεν έχω φράγκο... (παραπαπαμ παμ) 

Σχόλια