Οι νεόπτωχοι του 2012 προέρχονται από το Δημόσιο!(του Βαγγέλη Σ. Τριάντη)
Το ναυάγιο της εφεδρείας το παρακολουθήσαμε όλοι μας τις προηγούμενες ημέρες: Αντί του στόχου της απομάκρυνσης 30.000 υπαλλήλων μέσω προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, επετεύχθη η απομάκρυνση 9.224 υπαλλήλων, δηλαδή κάτι λιγότερο από το 1/3 του προβλεπόμενου αριθμού. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, στην ουσία μόλις το 10% αυτών τέθηκε τελικά σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, αφού το υπόλοιπο 90% πρόλαβε να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τους 9.224 αυτούς υπαλλήλους:
• 3.481 ήταν Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
• 733 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
• 4.133 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
• 877 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Η συντριπτική πλειοψηφία των αποχωρήσεων προήλθε από τα υπουργεία (5.071 υπάλληλοι), ακολουθούν τα ΝΠΔΔ (1.739), οι δήμοι (1.098) και οι περιφέρειες (550), ενώ τις λιγότερες απώλειες είχαν οι Ανεξάρτητες Αρχές, με μόλις 38 υπαλλήλους.
Με εφεδρεία και απολύσεις απειλείται η δεξαμενή των 80.000 Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Το ναυάγιο της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου σε σχέση με τις απαιτήσεις της τρόικας, η οποία επιμένει να καλυφθεί το έλλειμμα των 20.000 υπαλλήλων που πρέπει να αποχωρήσουν ακόμη. Πώς θα προκύψουν αυτοί; Το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει ακόμη αποφασίσει, ενώ τα σενάρια των απολύσεων επανέρχονται εκ νέου, μαζί με εναλλακτικά σενάρια για τη μείωση των ορίων ηλικίας των υποψήφιων εφέδρων.
Η βασική εισήγηση που δέχεται ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης από τα επιτελικά στελέχη του υπουργείου του είναι να μην απολυθούν υπάλληλοι... με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου λόγω της συνταγματικής προστασίας που απολαύουν και των δικαστικών προβλημάτων που θα φρενάρουν εκ νέου τη διαδικασία. Στην περίπτωση, όμως, που η τρόικα πιέσει για άμεση ελάφρυνση του στενού δημόσιου τομέα από μισθολογικό κόστος, υπάρχει έτοιμο το σενάριο για απολύσεις συνεπεία κατάργησης θέσεων ή ακόμη και ολόκληρων φορέων, ώστε να καταγγελθούν αυτοδίκαια οι συμβάσεις του προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) που δεν τυγχάνουν συνταγματικής προστασίας.
Δεύτερο συνεχόμενο crash test για το θεσμό που απέτυχε
Από τους ΙΔΑΧ, όμως, αναμένεται να βγουν τα «σπασμένα» και σε ό,τι αφορά στο θεσμό της εφεδρείας. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Ρέππας παραδέχτηκε ότι η οριζόντια εφαρμογή του θεσμού είναι ανορθολογική και υποκρύπτει αδικίες και παρενέρ¬γειες στη λειτουργία του κράτους, δεν έκανε πίσω. Από 1/1/2011 τίθεται σε ισχύ η εφεδρεία για το προσωπικό που υπηρετεί με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ, σύμφωνα με το Π.Δ. Ρόβλια.
Θυμίζουμε ότι το προσωπικό αυτό θα περάσει από αξιολόγηση από τις διοικήσεις των ίδιων των φορέων και όσοι κριθούν πλεονάζοντες, ιδίως όσοι είναι χαμηλών προσόντων και πλησιάζουν προς τη συνταξιοδότηση, θα ενταχθούν σε ειδικό κατάλογο εφέδρων του ΑΣΕΠ. Οι υπάλληλοι αυτοί θα αξιολογηθούν εκ νέου, ώστε να καταταγούν με βάση τα προσόντα, την εμπειρία, το χρόνο εργα¬σίας, την οικογενειακή κατάσταση και ορισμένα άλλα κοινωνικά κριτήρια και να αποφασιστεί ποιοι θα πάρουν τελικά το δρόμο της εφεδρείας και, εν συνεχεία, της ανεργίας. Σημειώνουμε ότι οι έφεδροι λαμβάνουν για ένα έτος το 60% του βασικού τους μισθού, εκτός εάν εν τω μεταξύ βρουν απασχόληση.
Ωστόσο, και πάλι αναμένεται να προκύψουν αρκετά πρακτικά προβλήματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί με το Π.Δ. Ρόβλια, π.χ., πώς αξιολογούνται οι ξένες γλώσσες. Και, φυσικά, παραμένει ζητούμενο με ποια αντικειμενικά κριτήρια διαμορφώνονται οι λίστες με το πλεονάζον προσωπικό που φτάνουν στο ΑΣΕΠ. Το θολό αυτό σημείο αναμένεται να αποτελέσει τη νομική βάση για χιλιάδες προσφυγές εφέδρων το επόμενο τρίμηνο, μαζί με τις εξαιρέσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί, π.χ., των εκπαιδευτικών, των αναπληρωτών διευθυντών κ.λπ.
Και νέα μισθολογική «καταιγίδα» για άλλους 250.000 υπαλλήλους
Κι ενώ οι υπάλληλοι που εντάχθηκαν στο ενιαίο μισθολόγιο κινδυνεύουν να βρεθούν ξαφνικά κάτω από το όριο της φτώχειας, ήρθε και η σειρά των 15 ειδικών μισθολογίων. Σε αυτά ανήκουν δικαστές, μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, γιατροί του ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί, διπλωματικοί, α- νώτατοι κληρικοί, το προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μουσικοί, ιατροδικαστές κ.λπ.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι μισθολογικές απώλειές τους θα ανέλθουν στο 10%-15% περίπου των ήδη περικομμένων, βάσει του πρώτου Μνημονίου, αποδοχών τους. Στο στόχαστρο αναμένεται να τεθεί το χρονοεπίδομα που λαμβάνουν αυτές οι κατηγορίες προσωπικού, το οποίο, σημειωτέον, ανέρχεται στο 4% του μισθού τους και αυξάνεται ανά διετία. Τα υπόλοιπα επιδόματα καταργούνται και διατηρούνται μόνο τα 5 που αναγνωρίζονται και υπό το ενιαίο μισθολόγιο: οικογενειακή παροχή, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, απομακρυσμένων παραμεθό¬ριων περιοχών, εορτών και αδείας και κίνητρο απόδοσης.
Αναγκάστηκαν να αποσύρουν την τροπολογία
Κι ενώ οι περίπου 350.000 δημόσιοι υ- πάλληλοι μετρούν τις απώλειες του ενιαίου μισθολογίου, τα ρο- σφέτια που προσπαθούν να εξυπηρετή¬σουν ορισμένοι με τις εξαιρέσεις από το μισθολόγιο δεν έχουν τελειωμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τροπολογία που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα για τις αποδοχές των δημοσιογράφων, η οποία πε¬ριλάμβανε και ειδική ρύθμιση, ότι επιτρέπεται η με Υπουργική Απόφαση εξαίρεση κλάδων και ειδικοτήτων προσωπικού από τα ανώτατα όρια μηνιαίων αποδοχών που καθιερώθηκαν ενάμιση μήνα πριν με το νόμο για το ενιαίο μισθολόγιο!
Τελικά, η τροπολογία απεσύρθη από τον υπουργό Οικονομικών για άλλους λόγους, αλλά όλα δείχνουν ότι οι εξαιρέσεις και τα μισθολογικά ρουσφέτια δεν θα τελειώσουν εδώ.
Στο 23% η ανεργία μαζί με τους εφέδρους το 2012
Με όλες αυτές τις εξελίξεις, η κατάσταση χειροτερεύει δραματικά την επόμενη χρονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, τα ποσοστά ανεργίας το 2012, μετά την εφαρμογή της εφεδρείας, αναμένεται να εκτιναχθούν στο 23%. Σε αυτό πρέπει να συνεκτιμηθεί και το γεγονός ότι οι υπάλληλοι που έχουν ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο θα αρχίσουν να υφίστανται με το νέο έτος μειώσεις της τάξης του 30%-40% των αποδοχών τους, ενώ οι συνολικά 30.000 υπάλληλοι που τίθενται σε εφεδρεία ή προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα θα εισπράττουν το 60% του βασικού τους μισθού, θα έχουν, δηλαδή, μηνιαίες αποδοχές που δύσκολα θα ξεπερνούν τα 800 ευρώ.
Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και όσοι πρόκειται να οδηγηθούν σε απευθείας απόλυση με την κατάργηση των οργανισμών και των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και το σύνολο του προσωπικού που θα απαιτηθεί να απομακρυνθεί έως το 2015 για να εκπληρωθεί η δέσμευση προς την τρόικα της συρρίκνωσης των δημο-¬¬ σίων υπαλλήλων, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, κατά τουλάχιστον 150.000 άτομα.
Απ’ όλα αυτά είναι σαφές ότι τόσο οι δημόσιοι όσο και οι πρώην ή έφεδροι δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι νεόπτωχοι του 2012. Είναι αυτοί που, ενώ έως τώρα αποτελούσαν μια από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της αγοράς, θα μάθουν πλέον να ζουν στα όρια της φτώχειας, με την αγοραστική τους δύναμη να εξανεμίζεται... 
(Eπίκαιρα)

Σχόλια