154 εκ. σε 40.000 αντιστασιακούς/ανάπηρους πολέμου σχεδόν 70 χρόνια μετά την κατοχή...(πίνακες με ανήλικους ήρωες της Εθνικής Αντίστασης)

70 χρόνια μετά την λήξη της Εθνικής Αντίστασης εξακολουθούμε να πληρώνουμε την « βιομηχανία παραγωγής αντιστασιακών» του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας ΄80 (επί Παπανδρέου) και ΄90 (επί Σημίτη).Φέτος οι συντάξεις των «αντιστασιακών» είναι μόνο …
154.000.000 ευρώ.


Τον Αύγουστο, στη Βουλή, ο Σαχινίδης είχε πει ότι οι "αντιστασιακοί" μας κοστίζουν μόνο 13 εκ. Αυτό όμως δεν μπορεί να ευσταθεί γιατί αν οι αντιστασιακοί μας κοστίζουν μόνο 13 εκ. τα υπόλοιπα 141 εκ πρέπει να πηγαίνουν σε ανάπηρους πολέμου (1940-41 και εμφυλίου). Στον παρακάτω πίνακα όμως οι αντιστασιακοί φαίνονται να είναι όσοι και οι συνταξιούχοι-ανάπηροι πολέμου, περίπου 20.000. Άρα το λογικό είναι οι 2 κατηγορίες να μοιράζονται περίπου στη μέση τα 154 εκ. και οι αντιστασιακοί να μας κοστίζουν περίπου 80 εκ. και όχι 13 που είπε ο Σαχινίδης.Αν απορείτε με τους μεγάλους αριθμούς ζώντων "αντιστασιακών", δείτε παρακάτω ενδεικτικούς πίνακες όπου οι περισσότεροι αναγνωρισθέντες "αντιστασιακοί" ,κατά την διάρκεια της κατοχής ήταν ...νήπια ή παιδιά 10 ή 12 ετών...


Πηγή

http://dexiextrem.blogspot.com/2011/12/154-40000-70.html

Σχόλια