Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης του διακρατικού προγράμματος FLOR MED...

στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας ως εταίρος
Την 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου «FLORMED:Floriculture Mediterranean: Innovative actions for public and private network (Μεσογειακή Ανθοκομία: Καινοτόμες Δράσεις για ένα δημόσιο και ιδιωτικό δίκτυο)» διοργάνωσε στη Λάρισα στις 17-18 Οκτωβρίου 2011 στο ξενοδοχείο Διόνυσος, η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.
Στην εν λόγω συνάντηση εργασίας, εκτός από στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας παρευρέθηκαν σύσσωμοι οι εταίροι του προγράμματος (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα) καθώς και φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και εκπρόσωπος του εξωτερικού εμπειρογνώμονα του έργου: Ευρωσύμβουλοι Α.Ε, καθόσον έλαβε χώρα και η τεχνική συντονιστική διακρατική συνάντηση μεταξύ των εταίρων του προγράμματος.
Το πρόγραμμα «Flormed» εντάσσεται στο πρόγραμμα MED 2007-2013 το οποίο στοχεύει να βελτιώσει τον κλάδο της ανθοκομίας ο οποίος χαρακτηρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο από έντονο ανταγωνισμό, από τις μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις και από τις χώρες όπου το κόστος εργασίας είναι χαμηλό. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση των πολιτικών και των στρατηγικών εκείνων που θα δημιουργήσουν συνέργειες σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να φέρουν σε συνεργασία την παραγωγή και τις αγορές των διαφόρων μεσογειακών περιοχών, υπερβαίνοντας τις ανταγωνιστικές ωθήσεις.
Συντονιστής εταίρος είναι η Περιφέρεια Λιγουρίας (Regione Liguria) ενώ οι λοιποί συμμετέχοντες εταίροι είναι οι εξής: IVIA (Γεωργικό Ερευνητικό Ινστιτούτο της Βαλένθια), IRF (Περιφερειακό ινστιτούτο για την ανθοκομία από την Ιταλία), Διαμέρισμα ανθοκομίας για τη δυτική περιφέρεια Λιγουρίας (Ιταλία), Διαμέρισμα του Var (Γαλλία), CREAT Γεωργικό επιμελητήριο για τις παράκτιες Άλπεις (Γαλλία), Hyeres Hortipol (Ερευνητικό Ινστιτούτο από Γαλλία), SICA (Γαλλία) ανθοκομική αγορά της Hyeres, SCRADH (Γαλλία) Περιφερειακό Κέντρο Εφαρμογής και Παρουσίασης φυτοκομίας και βεβαίως, η Περιφέρεια Θεσσαλίας από Ελλάδα.
Το έργο που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του προγράμματος, οργανώνεται γύρω από 3 δράσεις οι οποίες είναι οι εξής:
Δράση 1: Διεθνές δίκτυο για τη Μεσογειακή Ανθοκομία,
Δράση 2: Ανάπτυξη και καινοτομία
Δράση 3: Πιλοτικά έργα για την προώθηση και οικονομική αξιοποίηση της Μεσογειακής Ανθοκομίας
Η κάθε μια από αυτές έχει κοινούς στόχους με αντίστοιχες δράσεις των υπολοίπων περιφερειών εταίρων, ώστε να υπάρξει συνεργασία και κοινό αποτέλεσμα για μια στρατηγική ανάπτυξης της ευρωπαϊκής μεσογειακής ανθοκομίας.
Επίσης είναι πολύ σημαντική η αξία των παραδοτέων που αφορούν τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και των χαρακτηριστικών των καλλωπιστικών φυτών, με απώτερο σκοπό την αύξηση των εξαγωγών και την ικανοποίηση της εγχώριας αγοράς. Η βελτίωση αυτή αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους προκειμένου να επιτευχθεί επάρκεια στον εφοδιασμό της εσωτερικής (Ελληνικής) αγοράς (σήμερα η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μόλις το 85% της εσωτερικής αγοράς) και αύξηση των εξαγωγών.
Την εν λόγω 5η Επιτροπή Παρακολούθησης τίμησε με την παρουσία του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. K. Αγοραστός και αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και χαιρέτησε τη διεξαγωγή του συνεδρίου, τόνισε μεταξύ άλλων πως το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει και αυτό όπως και όλα τα άλλα τα οποία υλοποιούνται από την Περιφέρειά μας στην προώθηση δύο βασικών στόχων:
α. να οργανώσουμε και να καταστήσουμε λειτουργική και αποτελεσματική την νέα Αιρετή Περιφέρεια, και
β. να επεξεργασθούμε και να εφαρμόσουμε μια ενιαία στρατηγική ανάπτυξης για το σύνολο της Περιφέρειας.
Αυτοί οι στόχοι για να επιτευχθούν θα πρέπει να βασίζονται μεταξύ άλλων σε πολλαπλές μορφές διακυβέρνησης ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή όλων των περιφερειακών και τοπικών φορέων τόσο στην επεξεργασία πολιτικών όσο και στην εφαρμογή τους.
Οι στόχοι του προγράμματός αυτού συμβάλλουν αναμφίβολα στην επίτευξη των στόχων της Περιφέρειας αφού δημιουργούν εμπράκτως προστιθέμενη αξία για τις πολιτικές που θα πρέπει να σχεδιάσει και τα εργαλεία που θα πρέπει να αποκτήσει η Αιρετή Περιφέρεια.
Και αυτό γιατί τα συμπεράσματα της έρευνας που διεξάγεται στη Θεσσαλία τα οποία θα είναι και τα παραδοτέα του προγράμματος, θα μας βοηθήσουν έμπρακτα και στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό.
Τελειώνοντας, ο κος Περιφερειάρχης ανέφερε πως ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από την έρευνα που διεξάγεται και πολύ σύντομα θα πραγματοποιηθεί ημερίδα η οποία θα αφορά ανθρώπους που ασχολούνται με τον χώρο της ανθοκομίας και της γεωργίας γενικότερα.
Ο Αν. Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης κος Βασίλης Χατζηκαμαγιάννης, που πήρε αμέσως μετά τον λόγο, ενημέρωσε τον Leader και τους υπόλοιπους εταίρους του προγράμματος για την πορεία του έργου, και δεσμεύτηκε για την υλοποίηση του συνόλου του φυσικού καθώς και τη μέγιστη απορρόφηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Σχόλια