Τελικά οι Έλληνες εργάζονται πολύ ή λίγο ;;

Εκτιμήσεις για το τι δέον γενέσθαι με το ελληνικό χρέος έχουν την τιμητική τους. Ενδιαφέρον έχει ωστόσο έκθεση της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας ...


Στην ετήσια έκθεσή της για τη Γερμανία η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία στο κεφάλαιο "Η Γερμανία στην Ευρώπη" καταγράφεται ότι
οι Έλληνες εργάζονται περισσότερες ώρες από τους άλλους ευρωπαίους. Ο πραγματικός χρόνος για τους άνδρες είναι 43,8 ώρες ανά εβδομάδα. Στη Γερμανία είναι 40,3 ώρες, ενώ λιγότερο από όλους τους ευρωπαίους εργάζονται οι Ολλανδοί με 37,5 ώρες.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15452556,00.html

Σχόλια