Ενημέρωση βουλευτών για θέματα αποστράτων

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
(ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ)
11 Οκτ. 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ    ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με την συντελούμενη αδικία σε μια αρκετά μεγάλη κατηγορία αποστράτων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων ηλικίας μικρότερης των 55 ετών που για οικογενειακούς, προσωπικούς...
ή οικονομικούς λόγους πέρασαν στην αποστρατεία με πρωτοβουλία τους.
2. Η αποστρατεία των υπόψη μελών μας έγινε κοινή συναινέσει, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις αντίστοιχα ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, αφού εκπλήρωσαν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και έχοντας ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του ΝΔ 1400/1973 (άρθρο 34, παρ. 4) και του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 169/2007). Δηλαδή  με αίτηση αποστρατείας από το στέλεχος των ΕΔ και στη συνέχεια την, σε καιρό ειρήνης, αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Υπόψη ότι όλοι οι νόμοι προϋπήρχαν και δεν ψηφίσθηκε κανένας ειδικός νόμος του τύπου της εθελουσίας εξόδου, σύμφωνα δε με αυτούς το στέλεχος των ΕΔ με την αποστρατεία του τίθεται στην εφεδρεία.

3. Η εκ των υστέρων επιλεκτική εφαρμογή περικοπών στη σύνταξή τους με κριτήρια την ηλικία και τον τρόπο αποστρατείας είναι καταφανώς άδικη δεδομένου ότι είναι μονομερής ενώ οι δυσμενείς αυτές συνέπειες συναρτώνται με ασκηθέν, σε προγενέστερο χρόνο, νόμιμο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, έτσι ώστε να προκύπτει προδήλως πλάνη περί της κατάστασης που περιήλθαν μετά τη συνταξιοδότηση τους.

4. Η με πρωτοβουλία τους αποστρατεία  πέραν της απώλειας βαθμού ή βαθμών είχε και σαφέστατο οικονομικό αντίκτυπο, αφού τους καταλογίστηκε μικρότερη σύνταξη, μικρότερο εφάπαξ και πολύ μικρότερο μέρισμα, έναντι των συναδέλφων τους που αποστρατεύονται με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και μάλιστα πολλές φορές σε μικρότερη ηλικία από αυτούς.

 5. Η καταβολή του συγκεκριμένου ποσού σύνταξης, καθορίστηκε με βάση τον Κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων όπως ίσχυε κάθε φορά και  εξακολουθεί να ισχύει, ενώ με βάση τον κώδικα αυτόν και άλλες νομοθετικές διατάξεις κατέβαλαν τις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις τους  με ανάλογες κρατήσεις στις εκάστοτε τρέχουσες αποδοχές και  με τις οποίες  υπολογίστηκε το αρχικό ύψος της σύνταξης τους. Δηλαδή πλήρωσαν στο ακέραιο κάθε ευρώ της σύνταξης.
6. Έχει υπολογισθεί ότι η υπερωριακή απασχόληση όλων των βαθμίδων των στελεχών των ΕΔ - χωρίς ποτέ αυτή να αμειφθεί ως τοιαύτη- αθροιζόμενη ωρομετρικά αντιστοιχεί σε 10 χρόνια περίπου εργασίας με την συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας μη λογιζομένων των ωρών συμμετοχής στις διάφορες ασκήσεις.
7. Μετά από τα παραπάνω προδήλως καταδεικνύεται ότι με το σχέδιο νόμου  «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις , ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο …….δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» ( Άρθρο 1, παρ.10)  συντελείται μεγάλη αδικία σε  βάρος ικανού αριθμού μελών μας ηλικίας μικρότερης των 55 ετών που για οικογενειακούς, προσωπικούς ή οικονομικούς λόγους πέρασαν στην αποστρατεία με πρωτοβουλία τους.

 8. Για την άρση αυτής της αδικίας, παρακαλούμε όπως συνδράμετε με την ενεργό συμμετοχή σας στην προώθηση και ψήφιση της  προτεινόμενης τροποποίησης
Άρθρο 1, παρ. 10 γ
«……..Ειδικά από τη μείωση του πρώτου εδαφίου της περ. α , εξαιρούνται και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία ή αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους σύμφωνα με ΝΔ 1400/73, άρθρο 34, παρ.4»
Τα  Μέλη του Συντονιστικού
ΕΝΩΣΗ                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             
ΕΑΑΣ                  Αντιστράτηγος ε.α.                              
                           Παντελής Μαυροδόπουλος
ΕΑΑΝ                  Αντιναύαρχος ε.α.                               
                           Σπ. Περβαινάς ΠΝ
ΕΑΑΑ                 Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.                          
                          Βασ. Κατσιαντώνης

Για επικοινωνία :  Ταξχος ε.α. Θεμιστοκλής Γρίσπος 

Σχόλια

 1. Αυτή η ΕΑΑΑ, τί ένωση είναι; Πρώτη φορά τη βλέπω να ενδιαφέρεται για Θέματα αποστράτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!!

  Αφυπνίσθηκε και η Ένωση Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α)

  και συμμετέχει μαζί με τις άλλες Ενώσεις στις διεκδικήσεις των αποστράτων στην πρόταση ( Ενημερωτικού σημειώματος ) που θα κατατεθεί στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

  Ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ στους συναδέλφους των ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΛΣ, Α.Κι.Σ, ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., Π.Ο.Σ., Κ.ΕΘ.Α., ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ, ΣΑ/ΣΜΥΝ που με την συγκέντρωση της 30/9/2011 καταφέραμε να κάνουμε γνωστή την αδικία που συντελείται για τους κάτω των 55 χρονών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που αγκάλιασαν και όλους εμάς τους αποστράτους της Πολεμικής Αεροπορίας αφού είχαμε μείνει ακέφαλοι λόγω της μη συμμετοχής μέχρι τώρα της Ε.Α.Α.Α στις εν λόγω κινητοποιήσεις. Ευτυχώς που τελευταία στιγμή αφυπνίσθηκε. Ελπίζω να μην ξαναπέσει και πάλι σε λήθαργο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις κινητοποιήσεις των αποστράτων Ε.Α.Α.Στρατού/ Παραρτημάτων Λάρισας και Βόλου που μας δέχτηκαν να συμμετέχουμε μαζί τους για το κοινό καλό, σε αντίθεση με τα Παραρτήματα αποστράτων Πολ. Αεροπορίας των παραπάνω πόλεων που ουδεμία συμμετοχή είχαν.
  Πιθανόν μετά από κοινή γραμμή της Ε.Α.Α.Α.

  Ανώτερος Αξκός ε.α Π.Α

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!!

  Αφυπνίσθηκε και η Ένωση Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α)

  και συμμετέχει μαζί με τις άλλες Ενώσεις στις διεκδικήσεις των αποστράτων στην πρόταση ( Ενημερωτικού σημειώματος ) που θα κατατεθεί στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

  Ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ στους συναδέλφους των ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΛΣ, Α.Κι.Σ, ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., Π.Ο.Σ., Κ.ΕΘ.Α., ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ, ΣΑ/ΣΜΥΝ που με την συγκέντρωση της 30/9/2011 καταφέραμε να κάνουμε γνωστή την αδικία που συντελείται για τους κάτω των 55 χρονών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που αγκάλιασαν και όλους εμάς τους αποστράτους της Πολεμικής Αεροπορίας αφού είχαμε μείνει ακέφαλοι λόγω της μη συμμετοχής μέχρι τώρα της Ε.Α.Α.Α στις εν λόγω κινητοποιήσεις. Ευτυχώς που τελευταία στιγμή αφυπνίσθηκε. Ελπίζω να μην ξαναπέσει και πάλι σε λήθαργο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις κινητοποιήσεις των αποστράτων Ε.Α.Α.Στρατού/ Παραρτημάτων Λάρισας και Βόλου που μας δέχτηκαν να συμμετέχουμε μαζί τους για το κοινό καλό, σε αντίθεση με τα Παραρτήματα αποστράτων Πολ. Αεροπορίας των παραπάνω πόλεων που ουδεμία συμμετοχή είχαν.
  Πιθανόν μετά από κοινή γραμμή της Ε.Α.Α.Α.

  Ανώτερος Αξκός ε.α Π.Α

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Απόστολε - Αρίστο δεν λετε και σε μας τι σας θυμίζει ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ποια ?
  Για να μάθουμε και εμείς και να ενημερωθούμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Γιατί απάντηση με ειρωνεία αγαπητέ αρίστο ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καμία ειρωνεία, αγαπητέ.
  Ίσως χιούμορ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αρίστο αν θες να τα λες με τον Απόστολο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Οταν ομως την επικοινωνία σας την δημοσιοποιείται και εισαι διαχειριστής ενός μπλογκ οφείλεις να δίνεις εξηγήσεις σε ερώτημα τα των αναγνωστών σου και όχι να κάνεις χιουμορ. Γιατί αυτό είναι τουλάχιστον αγενές και δειγμα μη σεβασμού σε αυτούς που σε τιμούν με την επισκεψή τους στο μπλόγκ σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.