Η Alpha Bank αμφισβητεί τα στοιχεία της τρόικας...Ως ακραίες και υπερβολικές παρουσιάζει τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές της Τρόικας για την ελληνική οικονομία,  η Alpha Bank στο Εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της 26/10/2011.
Αφήνει μάλιστα αιχμές για την πρόσφατη μελέτη βιωσιμότητας του χρέους από την τρόικα, αναφέροντας:
" Αυτή η δραστική υποβάθμιση των υποθέσεων περί των προοπτικών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οδηγεί στις πιο πρόσφατες υποθέσεις της Τρόικας περί «ενδεχόμενης» μη βιωσιμότητας του ελληνικού δημοσίου χρέους."

Διαβάστε τα σχετικά αποσπάσματα.

Η 5η Έκθεση της Τρόικα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδος (Οκτώβριος 2011) περιλαμβάνει ξαφνικά μια πλήρη ανατροπή (υποβάθμιση) των υποθέσεων για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας τόσο στην περίοδο 2011-2015 όσο και στην περίοδο 2015-2020, σε σχέση με τις εκτιμήσεις της τρείς μήνες πριν, τον Ιούλιο του 2011. Αυτή η δραστική υποβάθμιση των υποθέσεων περί των προοπτικών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οδηγεί στις πιο πρόσφατες υποθέσεις της Τρόικας περί «ενδεχόμενης» μη βιωσιμότητας του ελληνικού δημοσίου χρέους .
Είναι προφανές ότι οι υποθέσεις και τα στοιχεία αυτά δεν στηρίζονται σε κάποιο ιστορικό προηγούμενο σε κάποια οικονομία παγκοσμίως. Ενδεχομένως αποτελούν ένα ακραίο σενάριο, στο οποίο η έξοδος της ελληνικής οικονομίας από την ύφεση είναι δυσδιάκριτη, αλλά τότε θα έπρεπε να παρουσιάζεται ευδιάκριτα ως τέτοιο ακραίο σενάριο.

Σχόλια