Την τροποποίηση του νόμου 3869/2010 για τους πλειστηριασμούς ζητά ο Μανώλης Κεφαλογιάννης..

Nα τροποποιηθεί ο νόμος 3869/2010 και να οριστεί ότι αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα αυτοδίκαια από την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο ζητά ο Μανώλης Κεφαλογιάννης   με παρέμβαση του στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο.. ο πρώην Υπουργός ζητά ακόμη  να παραταθεί με νομοθετική διάταξη η αναστολή των πλειστηριασμών, μέχρι 31-12-2014..
το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Με το άρθρο 5 της από 16-9-2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 181 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που παρατάθηκε τελικά μέχρι 31/12/2011 έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται για ικανοποίηση απαιτήσεων μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρίες παροχής πιστώσεων, καθώς και από εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.
Επειδή
1.Η οικονομική κατάσταση όλων των Ελλήνων εργαζομένων καθημερινά καταρρέει, με την εφαρμογή των μέτρων της «σοσιαλιστικής» κυβέρνησης ΓΑ Παπανδρέου
2. Οι τράπεζες κι οι εκδοχείς των απαιτήσεων τους, καθημερινά πολλαπλασιάζουν την ανελέητη επίθεση κατά των μικροοφειλετών με την άσκηση χιλιάδων αιτήσεων των οφειλετών
3.Οι οφειλέτες προκειμένου να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους επιβαρύνονται με δικαστικά έξοδα για την έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής των ζητούμενων από τις τράπεζες αναγκαστικών μέτρων μέχρι της έκδοσης οριστικής απόφασης
Ερωτάσθε ένα η κυβέρνηση ΓΑ Παπανδρέου:
1. Προτίθεται να τροποποιήσει το νόμο 3869/2010 και να ορίσει ότι αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα αυτοδίκαια από την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο;
2. Προτίθεται να παρατείνει με νομοθετική διάταξη την αναστολή των πλειστηριασμών, μέχρι 31-12-2014, οπότε κατά τους ισχυρισμούς σας η Χώρα θα εξέλθει από την ύφεση?

Σχόλια