Λαμπρινίδης..Ο πιο καλός ο μαθητής

Το έμαθε καλά το ποίημα..ο κ. Λαμπρινίδης.
'Αξιος διάδοχος του ΓΑΠ.
Ακολουθεί κατά πόδα τον μέντορά του.
Δείτε στο βίντεο στη συνέχεια του άρθρου, τι δήλωσαν και για ποιό πράγμα είναι υπερήφανοι:
Ο ΓΑΠ στη συνεδρίαση της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Αθήνα (29/03/2011) και ο Σταύρος Λαμπρινίδης στο σεμινάριο στο Swedish Instiute of International Affairs in Stockholm. (25/8/2011)
Είπαν ακριβώς τα ίδια ...

Σχόλια