Έχουμε αναπληρωτή Πρωθυπουργό στην Ελλάδα;

Η λέξη Αναπληρωτής αναφέρεται σε αξίωμα ομοιόβαθμο αυτού που αναπληρώνει.Ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρεται στον Πρωθυπουργό απευθείας και είναι ισότιμος με τον Υπουργό και ανώτερος από τον Υφυπουργό.

Ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός όμως δεν περιγράφεται στο Σύνταγμά μας και αποτελεί σημαντικό πρόβλημα το τι ισχύει σε περίπτωση που ο Πρωθυπουργός αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του και να αναπληρωθεί.
Η αναπλήρωση ενός Πρωθυπουργού μόνο προσωρινά μπορεί να γίνει και όταν υπάρχει ανάγκη.Παρατηρούμε τα εξής:
1. Κατά το άρθρ.81 παρ.5 του Συντάγματος , όταν δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος, «ο Πρωθυπουργός ορίζει έναν
απ’ τους Υπουργούς προσωρινό αναπληρωτή του, όταν παρουσιάζεται ανάγκη.» 
 2.Κατά το άρθρ.38 παρ.2 του Συντάγματος , σε περίπτωση παραίτησης ή έκλειψης του Πρωθυπουργού και
μέχρι η κοινοβουλευτική ομάδα του πλειοψηφούντος κόμματος να υποδείξει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
το νέο Πρωθυπουργό, τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού ασκεί ο πρώτος κατά σειρά Αντιπρόεδρος ή
Υπουργός
3. Κατά το άρθρ.10 παρ.2 του ν. 1558/85 «περί κυβέρνησης και κυβερνητικών οργάνων»,στον Πρωθυπουργό
παρέχεται νομική εξουσιοδότηση ν’ αναθέτει με απόφασή του βασικές αρμοδιότητες-πλην ορισμένων-στον
Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ή αναπληρωτή Υπουργό ή στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης.  
4.Κατά το άρθρ.12 του ίδιο νόμου, «τον Πρωθυπουργό αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός
του ,ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.» 
5.Επίσης, υπάρχουν διατάξεις του παραπάνω νόμου σχετικές με ζητήματα προτεραιότητας μεταξύ των
αναπληρωτών. 

Αν έχουν
διοριστεί ,λέει ο νόμος, περισσότεροι του ενός αντιπρόεδροι, όπως συμβαίνει με τους κ. Βενιζέλο και Πάγκαλο, η αναπλήρωση του πρωθυπουργού γίνεται από τον αντιπρόεδρο του οποίου ο διορισμός έχει προηγηθεί.

Εμείς όμως σήμερα στην Ελλάδα παρά τα παραπάνω που σας αναλύσαμε έχουμε σύμφωνα με δήλωσή τους στο twitter έναν αναπληρωτή Πρωθυπουργό (Deputy Prime Minister) τον κ.Βενιζέλο και έναν Αντιπρόεδρο (Vice President) τον κ.Πάγκαλο.

Το πολιτικό ερώτημα είναι το εξής : Έχουμε Αναπληρωτή Πρωθυπουργό (δηλαδή στην ουσία δύο Πρωθυπουργούς) και δεν το ξέρουμε ή απλά έτσι δηλώνει ο κ.Βενιζέλος;

Διαβάστε και το άρθρο που μας ενέπνευσε να ασχοληθούμε με το θέμα : 

Ο "αναπληρωτής Πρωθυπουργός"...

 

http://pyrgos-news.blogspot.com/2011/08/blog-post_09.html

Σχόλια