Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Κεφαλογιάννης: Να ξεκαθαρίσει η Κυβέρνηση ποιό είναι το μέλλον της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης

Παρέμβαση στην Βουλή έκανε ο Κοινοβουλευτικός εμκπρόσωπος της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης με την οποία ζητεί από τον αρμόδιο Υπουργό   Εθνικής Άμυνας να πληροφορήσει την Βουλή, τα στελέχη των Ενόπλως δυνάμεων και τους Ελληνες πολίτες ποιό είναι το μέλλον της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Ο κ.Κεφαλογιάννης τονίζει ότι η καταφανώς εσκεμμένη διαρροή  «πληροφοριών» από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης ότι μελετάται είτε η συνολική κατάργηση της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, είτε η εκ βάθρων αναδιάρθρωση της εν γένει λειτουργίας της και των Υπηρεσιών της σε όλη την Επικράτεια  είναι προφανές, ότι δημιουργεί σοβαρές εντάσεις και ανησυχίες και, τελικά, μεγάλη αναστάτωση σε έναν ιδιαίτερα νευραλγικό τομέα του Κράτους, όπως είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και το στρατιωτικά οργανωμένο Λιμενικό Σώμα και, μάλιστα, στο μέσον μίας εξαιρετικά κρίσιμης συγκυρίας, που απειλεί πολύπλευρα ολόκληρο το Ελληνικό Έθνος.
το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:Μετά (α) την καταφανώς παράνομη, τροποποίηση της διατάξεως της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του Κυρωτικού Νόμου 2304/1995 (ΦΕΚ 83Αʼ/1995), δια της διατάξεως της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112Αʼ/13.7.2010), και (β) την σημαντική και απαράδεκτη, επί 7 περίπου μήνες, καθυστέρηση στην επιλογή από το ΚΥΣΕΑ της Ηγεσίας της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης [Π.Δ. από 18.1.2011, (ΦΕΚ 12Γʼ/18.1.2011)], διαρρέουσες πληροφορίες δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά για την εν γένει τύχη της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και, συνεπώς, των Στρατιωτικών Δικαστών και των Δικαστικών Γραμματέων, τα οποία δημιουργούν σοβαρή ανησυχία και σημαντική αναστάτωση τόσο στις τάξεις των εκατοντάδων χιλιάδων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, τα οποία υπάγονται στην δικαιοδοσία των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του ΣΠΚ, όσο και στις τάξεις των ίδιων των Στρατιωτικών Δικαστών και των Γραμματέων της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, όλων των βαθμών.

Μεταξύ άλλων, από κύκλους του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, αφήνεται επιμόνως να εννοηθεί ότι: (α) μελετάται είτε η συνολική κατάργηση της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, είτε η εκ βάθρων αναδιάρθρωση της εν γένει λειτουργίας της και των Υπηρεσιών της σε όλη την Επικράτεια (Αναθεωρητικό Δικαστήριο, Στρατοδικεία, Ναυτοδικεία, Αεροδικεία, Δικαστικές Γραμματείες), δια της ελαχιστοποιήσεως του αντικειμένου της, με τον περιορισμό της στα αμιγώς «στρατιωτικά εγκλήματα» του ΣΠΚ, και (β) προς υλοποίηση των ανωτέρω, μελετάται η μετάταξη στην Πολιτική Δικαιοσύνη είτε του συνόλου, είτε της συντριπτικής πλειοψηφίας των Στρατιωτικών Δικαστών, όλων των βαθμών, και, μάλιστα, σε προσωποπαγείς θέσεις μόνον Εισαγγελέων/Αντεισαγγελέων, αναλόγως του βαθμού ενός εκάστου αυτών, και όχι σε θέσεις Τακτικών Δικαστών των ποινικών και αστικών Δικαστηρίων, αφού οι ίδιοι κύκλοι του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης ισχυρίζονται, ότι οι Στρατιωτικοί Δικαστές δεν διαθέτουν την προς τούτο απαιτούμενη επαρκή παιδεία και πείρα.

ΕΠΕΙΔΗ:

Η καταφανώς εσκεμμένη διαρροή παρόμοιων «πληροφοριών» από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης είναι προφανές, ότι δημιουργεί σοβαρές εντάσεις και ανησυχίες και, τελικά, μεγάλη αναστάτωση σε έναν ιδιαίτερα νευραλγικό τομέα του Κράτους, όπως είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και το στρατιωτικά οργανωμένο Λιμενικό Σώμα και, μάλιστα, στο μέσον μίας εξαιρετικά κρίσιμης συγκυρίας, που απειλεί πολύπλευρα ολόκληρο το Ελληνικό Έθνος.
Παρέμβαση στην Βουλή έκανε ο Κοινοβουλευτικός εμκπρόσωπος της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης με την οποία ζητεί από τον αρμόδιο Υπουργό   Εθνικής Άμυνας να πληροφορήσει την Βουλή, τα στελέχη των Ενόπλως δυνάμεων και τους Ελληνες πολίτες ποιό είναι το μέλλον της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Ο κ.Κεφαλογιάννης τονίζει ότι
η καταφανώς εσκεμμένη διαρροή  «πληροφοριών» από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης ότι μελετάται είτε η συνολική κατάργηση της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, είτε η εκ βάθρων αναδιάρθρωση της εν γένει λειτουργίας της και των Υπηρεσιών της σε όλη την Επικράτεια  είναι προφανές, ότι δημιουργεί σοβαρές εντάσεις και ανησυχίες και, τελικά, μεγάλη αναστάτωση σε έναν ιδιαίτερα νευραλγικό τομέα του Κράτους, όπως είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και το στρατιωτικά οργανωμένο Λιμενικό Σώμα και, μάλιστα, στο μέσον μίας εξαιρετικά κρίσιμης συγκυρίας, που απειλεί πολύπλευρα ολόκληρο το Ελληνικό Έθνος.

το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Μετά (α) την καταφανώς παράνομη, τροποποίηση της διατάξεως της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του Κυρωτικού Νόμου 2304/1995 (ΦΕΚ 83Αʼ/1995), δια της διατάξεως της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112Αʼ/13.7.2010), και (β) την σημαντική και απαράδεκτη, επί 7 περίπου μήνες, καθυστέρηση στην επιλογή από το ΚΥΣΕΑ της Ηγεσίας της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης [Π.Δ. από 18.1.2011, (ΦΕΚ 12Γʼ/18.1.2011)], διαρρέουσες πληροφορίες δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά για την εν γένει τύχη της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και, συνεπώς, των Στρατιωτικών Δικαστών και των Δικαστικών Γραμματέων, τα οποία δημιουργούν σοβαρή ανησυχία και σημαντική αναστάτωση τόσο στις τάξεις των εκατοντάδων χιλιάδων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, τα οποία υπάγονται στην δικαιοδοσία των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του ΣΠΚ, όσο και στις τάξεις των ίδιων των Στρατιωτικών Δικαστών και των Γραμματέων της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, όλων των βαθμών.

Μεταξύ άλλων, από κύκλους του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, αφήνεται επιμόνως να εννοηθεί ότι: (α) μελετάται είτε η συνολική κατάργηση της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, είτε η εκ βάθρων αναδιάρθρωση της εν γένει λειτουργίας της και των Υπηρεσιών της σε όλη την Επικράτεια (Αναθεωρητικό Δικαστήριο, Στρατοδικεία, Ναυτοδικεία, Αεροδικεία, Δικαστικές Γραμματείες), δια της ελαχιστοποιήσεως του αντικειμένου της, με τον περιορισμό της στα αμιγώς «στρατιωτικά εγκλήματα» του ΣΠΚ, και (β) προς υλοποίηση των ανωτέρω, μελετάται η μετάταξη στην Πολιτική Δικαιοσύνη είτε του συνόλου, είτε της συντριπτικής πλειοψηφίας των Στρατιωτικών Δικαστών, όλων των βαθμών, και, μάλιστα, σε προσωποπαγείς θέσεις μόνον Εισαγγελέων/Αντεισαγγελέων, αναλόγως του βαθμού ενός εκάστου αυτών, και όχι σε θέσεις Τακτικών Δικαστών των ποινικών και αστικών Δικαστηρίων, αφού οι ίδιοι κύκλοι του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης ισχυρίζονται, ότι οι Στρατιωτικοί Δικαστές δεν διαθέτουν την προς τούτο απαιτούμενη επαρκή παιδεία και πείρα.

ΕΠΕΙΔΗ:

Η καταφανώς εσκεμμένη διαρροή παρόμοιων «πληροφοριών» από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης είναι προφανές, ότι δημιουργεί σοβαρές εντάσεις και ανησυχίες και, τελικά, μεγάλη αναστάτωση σε έναν ιδιαίτερα νευραλγικό τομέα του Κράτους, όπως είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και το στρατιωτικά οργανωμένο Λιμενικό Σώμα και, μάλιστα, στο μέσον μίας εξαιρετικά κρίσιμης συγκυρίας, που απειλεί πολύπλευρα ολόκληρο το Ελληνικό Έθνος.

Ερωτάσθε (1) σε κάθε περίπτωση, ποιές είναι οι αληθείς και πραγματικές προθέσεις σας και οι προθέσεις της Κυβερνήσεως για το μέλλον της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, ιστορικού και ιδιαίτερα σημαντικού θεσμού της Δικαιοσύνης και των Ενόπλων Δυνάμεων του τόπου μας, αλλά και για το μέλλον των ίδιων των Στρατιωτικών Δικαστών και των Γραμματέων της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, όλων των βαθμών, και (2) εάν προτίθεσθε, πριν την λήψη οποιασδήποτε σχετικής αποφάσεως, να προχωρήσετε σε ειλικρινή, έντιμη, διεξοδική, σοβαρή και χρονικά άνετη και δημόσια διαβούλευση με την Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, με την Ολομέλεια του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, με το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, με την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, με τις Δικαστικές Ενώσεις της Τακτικής Δικαιοσύνης και με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.

Ερωτάσθε (1) σε κάθε περίπτωση, ποιές είναι οι αληθείς και πραγματικές προθέσεις σας και οι προθέσεις της Κυβερνήσεως για το μέλλον της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, ιστορικού και ιδιαίτερα σημαντικού θεσμού της Δικαιοσύνης και των Ενόπλων Δυνάμεων του τόπου μας, αλλά και για το μέλλον των ίδιων των Στρατιωτικών Δικαστών και των Γραμματέων της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, όλων των βαθμών, και (2) εάν προτίθεσθε, πριν την λήψη οποιασδήποτε σχετικής αποφάσεως, να προχωρήσετε σε ειλικρινή, έντιμη, διεξοδική, σοβαρή και χρονικά άνετη και δημόσια διαβούλευση με την Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, με την Ολομέλεια του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, με το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, με την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, με τις Δικαστικές Ενώσεις της Τακτικής Δικαιοσύνης και με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.