Γ.Α.Π : κ. Μπαρόζο κάναμε το μάθημά μας, είμαστε καλά παιδιά..

Επιστολή στον πρόεδρο της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο απέστειλε ο πρωθυπουργός, ζητώντας την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ.
Στην εισαγωγή της επιστολής του ο Γ.Α.Π λέει στην ουσία στον Μπαρόζο:
κ. Μπαρόζο κάναμε το μάθημά μας, είμαστε καλά παιδιά..δώστε μας τώρα τα λεφτά.."
Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2011
Ο Πρωθυπουργός, Γιώργος Α. Παπανδρέου, απέστειλε προς τον Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jose Manuel Barroso, την ακόλουθη επιστολή:
Κύριε Πρόεδρε
Πριν από λίγες ώρες εγκρίθηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τόσο η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική όσο και ο νόμος εφαρμογής της. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα έχει εκπληρώσει, σε αυτή τη φάση, τις υποχρεώσεις της, που είναι και προϋποθέσεις τόσο για την εκταμίευση της πέμπτης δόσης όσο και για την έγκριση του νέου προγράμματος. Προσδοκώ ότι, στις επόμενες ημέρες, όταν θα
συγκληθούν τα αρμόδια όργανα τόσο της Ένωσης όσο και του ΔΝΤ, θα ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες.
Σε συνέχεια, όμως, τόσο της αναμενόμενης έγκρισης του προγράμματος όσο και των συμπερασμάτων του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σας απευθύνω την παρούσα επιστολή, σχετικά με την πραγματοποίηση της πρόθεσης της Επιτροπής να
υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες που θα ενισχύσουν την οικονομική αποτελεσματικότητα και τις συνέργειες μεταξύ του προγράμματος δανεισμού και των ταμείων της ΕΕ. Επίσης, επιθυμώ να θέσω υπόψη σας μια δέσμη προτάσεων για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου για την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας, στο
πλαίσιο του οποίου σημαντικός θα είναι ο ρόλος της οικονομικής συνεργασίας και της τεχνικής βοήθειας των Κρατών - Μελών.
Κατ’ αρχήν, αφού σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά προσωπικά για την υποστήριξή σας, θα ήθελα να σας επισημάνω την διαθεσιμότητα των αρμόδιων Υπουργών της Ελληνικής Κυβέρνησης και των στελεχών της Ελληνικής Διοίκησης να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό με τα αρμόδια μέλη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Διοίκησης, προκειμένου να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η επιτάχυνση της απορρόφησης πόρων από τα ταμεία της ΕΕ.
Οι αρμόδιοι Υπουργοί της Ελληνικής Κυβέρνησης θα θέσουν υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσης επιτάχυνσης της απορρόφησης των πόρων. Η πρόταση αυτή θα συνδυαστεί με την έναρξη της διαδικασίας συντεταγμένης αναθεώρησης και αναπροσανατολισμού των προγραμμάτων και των έργων, η οποία θα ολοκληρωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα. Η επιτάχυνση της απορρόφησης και οι συνέργιες με το πρόγραμμα δανεισμού θα μπορούσαν επίσης να διευκολυνθούν, εάν κριθεί αναγκαίο, με την αύξηση της συμμετοχής της Ένωσης στην χρηματοδότηση και ασφαλώς με τη διεύρυνση των κανόνων επιλεξιμότητας. Η εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότηση
θα μπορούσε, εάν υπάρξει γενναία πολιτική βούληση, ακόμα και να ανασταλεί προσωρινά ή και οριστικά για την περίοδο 2011-2013. Αυτές οι ιδέες επαναφέρουν στην ημερήσια διάταξη αυτό που και εσείς ο ίδιος είχατε προτείνει στο σχέδιο ανάκαμψης του Δεκεμβρίου του 2008, το οποίο συνίστατο στην εμπροσθοβαρή
καταβολή της συμμετοχής της Ένωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα κράτος -μέλος να καταβάλει την εθνική συμμετοχή στα επόμενα έτη. Επαναφέρει, όμως, και την πρόσφατη πρόταση του συναδέλφου Πρωθυπουργού Ζαν Κλοντ Γιούνκερ για οριστική αναστολή της εθνικής συμμετοχής για χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως η Ελλάδα.
Αντιλαμβάνομαι ότι, οι προτεινόμενες ιδέες απαιτούν και κάποιες νομοθετικές τροποποιήσεις στους ισχύοντες κανονισμούς. Εκτιμώ, όμως, ότι στο βαθμό που οι προτάσεις μας δεν συνεπάγονται αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης προς μία χώρα και απολαμβάνουν της ομόφωνης πολιτικής υποστήριξης των Κρατών -
Μελών θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή σχετικά σύντομα.
Με αυτό τον τρόπο η επιτάχυνση της απορρόφησης Κοινοτικών πόρων μπορεί να συμβάλει στην έξοδο της Ελληνικής οικονομίας από την ύφεση. Αυτό απαιτεί τον συνδυασμό του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Προγράμματος με μια δέσμη προτάσεων για ένα σχέδιο ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας. Το σχέδιο αυτό θα
πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει πέντε άξονες.
Ο πρώτος άξονας θα πρέπει να αφορά επείγουσες δράσεις για την
προσαρμογή των επιχειρήσεων και των διοικητικών μηχανισμών στις
ανάγκες διαχείρισης της κρίσης, σύμφωνα με δράσεις που έχουν
προσδιοριστεί στο επικαιροποιημένο μνημόνιο και προϋποθέτουν
στοχευμένη τεχνική βοήθεια.
Ο δεύτερος άξονας θα πρέπει να αξιοποιήσει τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και περιλαμβάνει την αξιοποίηση εργαλείων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και της εθνικής συμμετοχής και μελέτες σκοπιμότητας για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε έργα υποδομής (λιμάνια, μεταφορές και επικοινωνίες).
Ο τρίτος άξονας θα πρέπει να επιτύχει τη συμμετοχή των ιδιωτών στην πραγματική οικονομία. Μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις Κρατών - Μελών συμμετέχουν σε εταιρικά σχήματα που συμβάλουν με τουλάχιστον 60 δις στο ΑΕΠ της χώρας μας. Στο αμέσως προσεχές μέλλον θα θέσουμε υπόψη σας προτάσεις για από κοινού προσπάθειες, ώστε να κινητοποιήσουμε τον Ευρωπαϊκό επιχειρηματικό τομέα στην προσπάθεια ανάκαμψης της
Ελληνικής οικονομίας.
Ο τέταρτος άξονας θα πρέπει να αφορά μία επανασχεδίαση των
προγραμμάτων για την ενίσχυση της απασχόλησης και αντιμετώπισης της ανεργίας, με παράλληλη επέκταση των προγραμμάτων κατάρτισης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Σε αυτό τον άξονα θα μπορούσε να διερευνηθεί και η αξιοποίηση των πόρων του ταμείου παγκοσμιοποίησης.
Τέλος, ο πέμπτος άξονας θα πρέπει να αφορά μια πρωτοβουλία των αρμοδίων Υπουργείων της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη διαμόρφωση Συμφώνων Μεταφοράς Τεχνογνωσίας με Κράτη - Μέλη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η προετοιμασία των συμφώνων αυτών βρίσκεται ήδη στο στάδιο της επεξεργασίας και φιλοδοξούμε να αποτελέσει βασικό τμήμα του προγράμματος τεχνικής βοήθειας, το οποίο πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, ώστε να έχουμε απτά αποτελέσματα στην εμβάθυνση των διακρατικών οικονομικών σχέσεων και άμεσα πρακτικά αποτελέσματα για την Ελληνική οικονομία.
Κύριε Πρόεδρε,
Με βάση τις παραπάνω ιδέες, καθώς και αυτές που θα προτείνουν οι συνάδελφοι σας Επίτροποι και οι υπηρεσίες τους, εκτιμώ ότι οι συνέργειες που θα εντοπιστούν μεταξύ του προγράμματος δανεισμού, της πολιτικής της οικονομικής και κοινωνικής
συνοχής της Ένωσης και των ευρύτερων αναγκών στήριξης της ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας θα συμβάλλουν αποφασιστικά όχι μόνο στην υλοποίηση του προγράμματος προσαρμογής αλλά και στη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής για τον δοκιμαζόμενο αυτή την περίοδο Ελληνικό λαό.
Με τιμή
Γιώργος Α. ΠαπανδρέουΣχόλια

  1. Δηλαδή πως θα ανακοίνωνε στο πρόεδρο της Ευρ. Επιτροπης την υλοποίηση της δέσμευσης για τη ψήφιση του μεσοπρόθεσμου και εφαρμοστικού που τέθηκε ως όρος για τη 5η δόση, μέσω τηλεορασης και των καναλιών?
    Βέβαια για τους άξονες που αναφέρει η επιστολή δεν βλέπω κανένα σχολιασμό, τυχαίο ? δεν νομίζω !

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. http://www.youtube.com/watch?v=SAS4U_pP3S0

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.