Υπόμνημα τομέα φιλολόγων των διοριστέων εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008, προς το Υπουργείο Παιδείας

ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΣΕΠ 2008
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 44863/Δ2

Κύριε Προϊστάμενε,
Ως υπεύθυνος για την λειτουργία της Διεύθυνσης Διορισμών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, απευθύνομαι προς εσάς για να καταγγείλουμε την αδικία, την οποία έχουμε υποστεί, ως μέλη και εμείς του συλλόγου των Διοριστέων Εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008. Ανήκουμε στην ειδικότητα ΠΕ02 Φιλολόγων, συμμετείχαμε στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και ως Διοριστέοι λάβαμε το σχετικό ονομαστικό ΦΕΚ αποτελεσμάτων του διαγωνισμού το καλοκαίρι του 2009. Με βάση την προκήρυξη του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και το παραπάνω το ΦΕΚ, θα έπρεπε μέχρι 31 Αυγούστου του 2010 να είχαμε διοριστεί, αλλά αδικαιολόγητα μείναμε αδιόριστοι. Στις 19 Μαΐου 2010 ψηφίστηκε ο νόμος 3848/2010, ο οποίος προβλέπει τον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών κατά την παρούσα μεταβατική περίοδο.
Με βάση το δημόσιο δίκαιο η ψήφιση νεότερου ειδικού για την Παιδεία νόμου καταργεί κάθε παλαιότερη διάταξη επίσης ειδικού για την Παιδεία νόμου. Άρα, με την ψήφιση του 3848/2010 καταργείται κάθε παλαιότερη ρύθμιση για τους διορισμούς εκπαιδευτικών. Το ζητούμενο είναι το πώς έγιναν οι προσλήψεις στην ειδικότητα ΠΕ02 και , κυρίως, αν εφαρμόστηκε ο νόμος 3848/2010.
Η άποψη του συλλόγου μας είναι πως ο νόμος 3848/2010 καταστρατηγήθηκε καθώς 85 εκπαιδευτικοί, από την βοηθητική λίστα του 24μηνου της ειδικότητας μας, διορίστηκαν μένοντας παράλληλα 36 διοριστέοι του ΑΣΕΠ αδιόριστοι, ενώ ο παραπάνω νόμος δεν τους έδινε τέτοιο δικαίωμα. Πιο συγκεκριμένα, για τους εκπαιδευτικούς του 24μηνου υπάρχει στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ν. 3848, η διατύπωση : «διορίζονται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες». Συνεπώς, ο πίνακας του 24μηνου σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις είναι βοηθητικός, γι αυτό άλλωστε δεν του έχει δοθεί και συγκεκριμένο ποσοστό από τον νόμο, και υπάρχει ώστε να καλύπτει τις ανάγκες για εκπαιδευτικό προσωπικό όταν οι κύριοι πίνακες του 60% από τον ΑΣΕΠ και του 40% από τους ενιαίους πίνακες διορισμών έχουν εξαντληθεί. Το ερώτημα , λοιπόν, που τίθεται είναι πως είναι δυνατόν να υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και να διορίζονται ως Φιλόλογοι 85 εκπαιδευτικοί από το 24μηνο, ενώ παράλληλα να μην έχει εξαντληθεί ο βασικός πίνακας του 60% του ΑΣΕΠ;
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημάνουμε πως αυτή ήταν και η λογική της προηγούμενης ρύθμισης της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ν. 3255/2004, την οποία επανέφερε σε ισχύ η κυρία Υφυπουργός με την εγκύκλιο Φ.361.1/207/92261/Δ1. Δηλαδή, με βάση το άρθρο 9 του νόμου 3848/2010 θα έπρεπε η κατανομή των 85 παραπάνω θέσεων να γίνει στους κύριους πίνακες του ΑΣΕΠ (60% του συνόλου των προσλήψεων) και του Ενιαίου Πίνακα των Αναπληρωτών (40% του συνόλου των προσλήψεων), ως εξής: 36 εναπομείναντες διορισμοί από τον ΑΣΕΠ, εφόσον οι 85 διορισμοί του 24μήνου δίνουν την δυνατότητα εξάντλησης του αριθμού διοριστέων του ΑΣΕΠ, 24 διορισμοί από το ενιαίο πίνακα ως το 40% των 36 διορισμών του ασεπ, , μας κάνουν σύνολο 60. Αυτές οι 60 θέσεις θα έπρεπε να αποδοθούν στις δύο κύριες κατηγορίες διορισμού εκπαιδευτικών. Κατόπιν, αφού έμεναν 25 θέσεις προς διορισμό θα μπορούσαν να δοθούν στους βοηθητικούς πίνακες, όπως προβλέπει το άρθρο 6 του ν. 3255, ρύθμιση που το άρθρο 9 του ν. 3848 διατηρεί σε ισχύ κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Εσείς, κύριοι, ποιο νόμο εφαρμόσατε και αφήσατε αδιόριστους 36 διοριστέους φιλολόγους του ΑΣΕΠ;
Τέλος, ως οργανικά μέλη του συλλόγου διοριστέων εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008, θα θέλαμε να κάνουμε λόγο και για το σύνολο των 621 διοριστέων του ΑΣΕΠ. Οι συνάδελφοι μας, μέσα σ αυτούς και εμείς, παραμένουμε αδιόριστοι την στιγμή που το καλοκαίρι του 2010 διορίστηκαν 2825 εκπαιδευτικοί, ενώ οι διοριστέοι του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, που τελικά διορίστηκαν, είναι μόλις 788! Κύριε Προϊστάμενε, το 60% ΑΣΕΠ- 40% Ενιαίος Πίνακας Αναπληρωτών που προβλέπει το άρθρο 9 παρ 1 του ν. 3848 , τελικά το εφαρμόσατε;


Διοριστέοι Εκπαιδευτικοί ΑΣΕΠ 2008
Τομέας Φιλολόγων ΠΕ02

Σχόλια