Το σήμα του ΛΑ.Ο.Σ. άλλαξε, το παρελθόν του ΟΧΙ !

Για να καταλάβουμε για ποιο λόγο άλλαξε το ΛΑ.Ο.Σ. το σήμα του, πρέπει να ξέρουμε τι σημασία είχε το παλιό σήμα.
Και η σημασία του παλιού σήματος του ΛΑ.Ο.Σ. περιγράφεται απλά με δύο λόγια : Επεκτατισμός και πόλεμος !
Γιατί ? Επειδή τα τέσσερα βέλη στο παλιό σήμα συμβολίζουν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα στα οποία θέλει να επεκτείνει το ΛΑ.Ο.Σ. την Ελλάδα, που αυτό φυσικά δεν γίνεται χωρίς πόλεμο.
Το ΛΑ.Ο.Σ. μπορεί να άλλαξε το σήμα του επειδή θέλει να φαίνεται μη ακραίο, αλλά με το νέο του σήμα δεν αλλάζει ταυτόχρονα και το παρελθόν του !
Ας δούμε λοιπόν τι είναι αυτό που θέλει να μας κάνει το ΛΑ.Ο.Σ. να ξεχάσουμε :



Panos 77

Σχόλια