Δημοψήφισμα για την αναθεώρηση του Συντάγματος ή Συντακτική Βουλή;

Το Σύνταγμά μας δεν προβλέπει τίποτα από τα δύο.
Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματός μας ούτε αναθεώρησή του μπορεί να γίνει το Σεπτέμβρη του 2011  γιατί δεν έχουν συμπληρωθεί 5 χρόνια από την προηγούμενη, ούτε μπορεί να αλλάξει με αναθεώρηση η μορφή του Πολιτεύματος.
Επομένως αν χρειαζόμαστε ένα νέο Σύνταγμα αυτό μπορεί θεωρητικά να το αποφασίσει ο λαός με δημοψήφισμα και μια Συντακτική Βουλή που θα εκλέξει , αν χρειαζόμαστε όμως αναθεώρηση του ισχύοντος Συντάγματος αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί θα παραβιαστεί το άρθρο 110 του ισχύοντος Συντάγματος!!
 Η τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος της Ελλάδος...

έλαβε χώρα το έτος 2008,όπου εγκρίθηκαν μόνο 3 από τις συνολικά 38 αναθεωρητικές προτάσεις και καταργήθηκε μία μεταβατική διάταξη (άρθρου 115)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 110 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:


Άρθρο 110 1. Οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1,4 παράγραφοι 1,4 και 7,5 παράγραφοι 1 και 3,13 παράγραφος 1 και 26.

2. Η ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν.

3. Αφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη Βουλή, η επόμενη Βουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις.

4. Αν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος έλαβε την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, όχι όμως και την πλειοψηφία των τριών πέμπτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2, η επόμενη Βουλή κατά την πρώτη σύνοδό της μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της.

5. Κάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δέκα ημέρες αφότου αποψηφιστεί από τη Βουλή και τίθεται σε ισχύ με ειδικό ψήφισμά της.

6. Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του Συντάγματος πριν περάσει πενταετία από την περάτωση της προηγούμενης. http://pyrgos-news.blogspot.com/2011/06/blog-post_2530.html

Σχόλια