Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος - 5 Ιουνίου

Νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Βιώσιμες Πόλεις και τις «οικο-συνοικίες»
 
Την ανάγκη αξιοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ τόνισε η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωβουλευτής ΝΔ Ρόδη Κράτσα, μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ.
Σύμφωνα με την απάντηση του Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής  κ. Johannes Hahn σε σχετική ερώτησή της, κατά την περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού 2007-2013 10 δις. ευρώ θα επενδυθούν σε αστικές περιοχές.

 
Από το 2008, η Επιτροπή εργάζεται από κοινού με τα κράτη-μέλη και τις πόλεις για να οικοδομήσει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Βιώσιμες Πόλεις (RFSC). Από τις αρχές του 2011, το πλαίσιο αυτό «δοκιμάζεται» σε 66 ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ η Επιτροπή υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία με τεχνική βοήθεια. Τα αποτελέσματα θα υποβληθούν στην άτυπη υπουργική συνάντηση για την αστική ανάπτυξη το Νοέμβριο του 2011 υπό την Πολωνική Προεδρία της ΕΕ. Βάσει των αποτελεσμάτων, οι υπουργοί θα αποφασίσουν σχετικά με την οριστικοποίηση του πλαισίου αναφοράς, τη μελλοντική οργάνωση και την εφαρμογή του από το 2012.
 
Το πλαίσιο αναφοράς επιτρέπει τη μέτρηση και εξέλιξη της βιωσιμότητας των πόλεων, με βάση τέσσερις δείκτες: τη συνάρτηση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, την επαλήθευση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα κάθε στρατηγικής, την αξιολόγηση της έμφασης που αποδίδεται στις μειονεκτούσες συνοικίες και τη μελέτη της εξέλιξης της βιωσιμότητας των πόλεων με τη χρήση ενός συνόλου δεικτών που μένει να προσδιορισθούν.
 
«Η ζοφερή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στη χώρα μας δεν πρέπει να μας αφήσει αδιάφορους στο μήνυμα της 5ης Ιουνίου, τη σημασία του για τις σύγχρονες πόλεις και τις γειτονιές τους και την ποιότητα ζωής μας. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως στη Σουηδία, τη Δανία και τη Γαλλία, έχει αναπτυχθεί η έννοια των «οικο-συνοικιών» που αποβλέπει στην περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση. Πρέπει λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση όπως και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να ενεργοποιηθούν για να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες που προσφέρονται από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και καλές πρακτικές», τονίζει η Ρόδη Κράτσα.
  
Γραφείο Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ευρωβουλευτού Ν.Δ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
Βουκουρεστίου 34, 10671, Αθήνα
Τηλ: 210-36.45.950 / Fax: 210-36.33.835
Facebook/LinkedIn: Rodi Kratsa / Twitter: Rodi_Kratsa

Σχόλια