Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ)

Μας το έστειλε φίλος αναγνώστης.
Δεν ασπαζόμαστε τις απόψεις του συντάκτη-φοιτητή, απλά σας παρουσιάζουμε την εκδοχή του...
Σχόλια