Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Η Επιτροπή επικαιροποίησε τον κοινοτικό κατάλογο των αερομεταφορέων που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την 17η επικαιροποίηση του καταλόγου των αεροπορικών εταιρειών που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες - μεταξύ των οποίων τέσσερεις αερομεταφορείς αποκλειστικής μεταφοράς εμπορευμάτων της Ινδονησίας και ένας αερομεταφορέας της Ουκρανίας - αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο επειδή επιλύθηκαν ικανοποιητικά τα προβλήματα ασφάλειας που είχαν διαπιστωθεί σε αυτούς. Ωστόσο, απαγορεύτηκε η εκτέλεση πτήσεων στην ΕΕ σε όλους τους αερομεταφορείς... που είναι πιστοποιημένοι στη Μοζαμβίκη, όπως και η εκτέλεση πτήσεων της Air Madagascar με δύο συγκεκριμένα αεροσκάφη, λόγω σοβαρών ελλείψεων ασφάλειας που απαιτούν τη λήψη δραστικών μέτρων σε αμφότερες τις περιπτώσεις. Όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν... με την ομόφωνη στήριξη της επιτροπής ασφάλειας των αερομεταφορών, η οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών.
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για τις μεταφορές κ. Siim Kallas δήλωσε: «Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεργασθεί με τις αρχές των χωρών που έχουν προβλήματα ασφάλειας με σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυσή τους. Είναι προφανές ότι η ασφάλεια αποτελεί την πρώτη προτεραιότητά μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κανένα συμβιβασμό εν προκειμένω. Από τη στιγμή που έχουμε στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν αερομεταφορείς που δεν εκτελούν ασφαλείς πτήσεις πρέπει να λάβουμε μέτρα για να αποκλείσουμε κάθε κίνδυνο που απειλεί την ασφάλεια.»
Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα, μετά από ομόφωνη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας των αερομεταφορών, την 17η επικαιροποίηση του καταλόγου των αεροπορικών εταιρειών που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας στην ΕΕ. Ο νέος κατάλογος αντικαθιστά τον προηγούμενο που καταρτίστηκε τον Νοέμβριο του 2010 και διατίθεται ήδη στον ιστότοπο1 της Επιτροπής.
Η επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών, η οποία συνεδρίασε από τις 5 έως τις 7 Απριλίου, εξέτασε επίσης διάφορες περιπτώσεις ευρωπαϊκών αερομεταφορέων. Η Επιτροπή προτρέπει τις αρχές ορισμένων κρατών μελών να ενισχύσουν περαιτέρω την εποπτεία των εν λόγω αερομεταφορέων προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλες οι αεροπορικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Ευρώπη εκτελούν πτήσεις τηρώντας τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.
Η παρούσα επικαιροποίηση έχει ως αποτέλεσμα την άρση της προηγούμενης απαγόρευσης εκτέλεσης πτήσεων τεσσάρων αερομεταφορέων αποκλειστικής μεταφοράς εμπορευμάτων της Ινδονησίας: Cardig Air, Republic Express, Asia Link και Air Maleo. Η εν λόγω άρση της απαγόρευσης οφείλεται στα σημαντικά μέτρα επιβολής που έλαβαν οι αρχές της Ινδονησίας προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι πτήσεις των εν λόγω αερομεταφορέων είναι ασφαλείς. Οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί στην ουκρανική αεροπορική εταιρεία UMAir έχουν επίσης αρθεί μετά την προσκόμιση αδιάσειστων στοιχείων που αποδεικνύουν τη βελτίωση των επιδόσεών της.
Οι αρχές της Αγκόλας, της Καμπότζης, του Καζακστάν και της Κιργιζίας ενέτειναν τις προσπάθειές τους για την επιβολή των διεθνών προτύπων ασφαλείας. Σε αυτή τη βάση, ορισμένες εταιρείες που δεν πραγματοποιούν πλέον εμπορικές αερομεταφορές αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο.
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι πτήσεις ορισμένων αερομεταφορέων δεν ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια, η Επιτροπή, με την ομόφωνη στήριξη των μελών της επιτροπής ασφάλειας των αερομεταφορών, αποφάσισε να επιβάλει περιορισμούς λειτουργίας σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, επέβαλε απαγόρευση λειτουργίας σε όλους τους αερομεταφορείς που έχουν πιστοποιηθεί στη Μοζαμβίκη λόγω σοβαρών ελλείψεων που αντιμετωπίζουν οι αρχές πολιτικής αεροπορίας της εν λόγω χώρας, όπως διαπίστωσε η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος Ελέγχου των Δραστηριοτήτων Εποπτείας της Ασφάλειας (ΠΠΕΔΕΑ). Η Επιτροπή επέβαλε επίσης περιορισμούς σε δύο αεροσκάφη τύπου Boeing 767 της Air Madagascar λόγω συνεχιζόμενων ελλείψεων στις πτητικές λειτουργίες τους και στην εποπτεία τους.
Η Επιτροπή και τα μέλη της επιτροπής ασφάλειας των αερομεταφορών έχουν αναγνωρίσει τις προσπάθειες των αρχών των εν λόγω χωρών να μεταρρυθμίσουν το ισχύον σύστημα πολιτικής αεροπορίας και να βελτιώσουν την ασφάλεια προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών προτύπων ασφαλείας. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει ενεργά τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία με τη ΔΟΠΑ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας.
Επειδή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ιδρύθηκαν νέες αεροπορικές εταιρείες, οι εν λόγω εταιρείες προστέθηκαν στον κατάλογο, δεδομένου ότι όλοι οι αερομεταφορείς του συγκεκριμένου κράτους υπόκεινται σε περιορισμούς λειτουργίας λόγω της ανεπάρκειας των αρμόδιων αρχών να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους όσον αφορά την εποπτεία της ασφάλειας σε αυτή τη φάση.
Τέλος, μετά από μακρά συζήτηση, η επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών κάλεσε την Επιτροπή να εντείνει τον διάλογό επί θεμάτων ασφάλειας των αερομεταφορών με τη Ρωσική Ομοσπονδία προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα τα αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις στην ΕΕ συμμορφώνονται προς τα διεθνή πρότυπα.
Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να στηρίξει τη βελτίωση της συμμόρφωσης προς τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας στο μέτρο του δυνατού και, με βάση αυτή την προοπτική, έδωσε εντολή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας να πραγματοποιήσει σειρά τεχνικών αποστολών παροχής βοήθειας για τη στήριξη των αρμοδίων αρχών ορισμένων κρατών στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν την ασφάλεια και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα ασφάλειας.
Ο επικαιροποιημένος ευρωπαϊκός κατάλογος περιλαμβάνει όλους τους αερομεταφορείς, ήτοι 269 γνωστούς αερομεταφορείς που υπόκεινται σε πλήρη απαγόρευση λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πιστοποιημένοι σε 21 κράτη: Αφγανιστάν, Αγκόλα, Μπενίν, Δημοκρατία του Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Τζιμπουτί, Ισημερινή Γουινέα, Γκαμπόν (με εξαίρεση τρεις αερομεταφορείς που εκτελούν πτήσεις υπό περιορισμούς και όρους), Ινδονησία (με εξαίρεση έξι μεταφορείς), Καζακστάν (με εξαίρεση έναν αερομεταφορέα που εκτελεί πτήσεις υπό περιορισμούς και όρους), Δημοκρατία της Κιργιζίας, Λιβερία, Μαυριτανία, Μοζαμβίκη, Φιλιππίνες, Σιέρα Λεόνε, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σουδάν, Σουαζιλάνδη και Ζάμπια.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης τρεις μεμονωμένους αερομεταφορείς: την Blue Wing Airlines του Σουρινάμ, τη Meridian Airways της Γκάνας και την Silverback Cargo Freighters της Ρουάντας.
Επιπλέον, ο κατάλογος περιλαμβάνει δέκα αερομεταφορείς στους οποίους επιτρέπεται να εκτελούν πτήσεις στην ΕΕ υπό αυστηρούς περιορισμούς και υπό όρους: Air Astana του Καζακστάν, όπως προαναφέρθηκε· Air Koryo της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας· Airlift International της Γκάνας· Air Service των Κομορών, Afrijet, Gabon Airlines και SN2AG της Γκαμπόν· Iran Air· TAAG Angolan Airlines· και Air Madagascar που έχει λάβει πιστοποίηση στη Μαδαγασκάρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.