Πανελλαδικές: 4 αλλαγές τον Μάιο

Τα κριτήρια για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γίνονται από φέτος αυστηρότερα. Είναι το αποτέλεσμα τεσσάρων αλλαγών που φέρνει το υπουργείο Παιδείας. Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων μεταβάλλεται. Καταργείται το καθεστώς των μετεγγραφών.
Σημαντικές αλλαγές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και τη διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ προωθεί με τροπολογίες που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στο καθεστώς των μετεγγραφών, το οποίο ουσιαστικά καταργείται και οι ειδικές κατηγορίες, όπως οι πολύτεκνοι, θα εισάγονται σε επιπλέον ποσοστό θέσεων.
Κατά τα λοιπά, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε πλήθος αλλαγών, με τροποποιήσεις που περιέχονται στο σχέδιο νόμου για το θεσμικό πλαίσιο Πρότυπων-Πειραματικών Σχολείων. Μεταξύ αυτών περιέχονται και οι εξής αλλαγές:
1. Καταργείται η δυνατότητα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας αποφοίτων λυκείων προηγούμενων ετών με το ποσοστό του 10%. Φέτος η διάταξη για το 10% θα ισχύσει και πιθανότατα θα καταργηθεί από του χρόνου.
2. Οι απόφοιτοι των λυκείων που δεν θέλουν να εισαχθούν στα ΑΕΙ θα μπορούν να δώσουν μόνο ενδοσχολικές εξετάσεις και όχι πανελλαδικές προκειμένου να αποκτήσουν το απολυτήριό τους, το οποίο θα είναι ισότιμο με τα απολυτήρια που αποκτώνται με συμμετοχή στις πανελλήνιες. Οι μαθητές που θα επιλέξουν το ενδοσχολικό απολυτήριο θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν κατά τα επόμενα έτη στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα αν αποφασίσουν να διεκδικήσουν θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
3. Με απόφαση του υπουργού θα καθορίζεται, έναν τουλάχιστον μήνα πριν από την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων, ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ. Η τροπολογία θα ισχύει από φέτος.
4. Η επιλογή των υποψηφίων για τις σχολές και τα τμήματα που δήλωσαν προτίμηση γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης της βεβαίωσης, των βαθμών πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός θέσεων κάθε σχολής ή τμήματος. Σύμφωνα με την ίδια τροπολογία, για τις σχολές ή τα τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.
Διαδικασία
Η κατανομή για τους εισακτέους
Κατά τη διαδικασία επιλογής κάθε υποψήφιος των ειδικών κατηγοριών θα κρίνεται σε πρώτη φάση για τις προβλεπόμενες θέσεις που καθορίζονται για όλους τους υποψηφίους με βάση το σύνολο των μορίων και τη σειρά προτίμησης.
Εάν δεν εισάγεται στο τμήμα πρώτης προτίμησης κρίνεται για τις πρόσθετες ειδικές θέσεις του ίδιου τμήματος (ο αριθμός θα καθορίζεται από το υπουργείο) με βαθμολογικά κριτήρια, και αν δεν εισαχθεί ούτε με αυτό το ποσοστό η διαδικασία θα συνεχίζεται για την επόμενη προτίμησή του.
Ωστόσο, εάν ένας υποψήφιος δεν εισαχθεί απευθείας στο τμήμα της αρεσκείας του και κάνει χρήση της ειδικής ποσόστωσης θα πρέπει για τις σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης να μην έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο των 50 χιλιάδων ευρώ. Αν υπερβαίνει αυτό το ποσό, και θέλει να σπουδάσει οπωσδήποτε κοντά στον τόπο κατοικίας του, θα πρέπει να επιλέξει σχολή με χαμηλότερη βάση εισαγωγής, που έχει βεβαίως «μαρκάρει» στο μηχανογραφικό.
Αλλαγές στις Πανελλαδικές εξετάσεις
  • Περιορίζονται οι μετεγγραφές. Οι ειδικές κατηγορίες θα εισάγονται σε επιπλέον ποσοστό θέσεων.
  • Οσοι δεν επιθυμούν να εισαχθούν στα ΑΕΙ, θα παίρνουν απολυτήριο μόνο μέσω ενδοσχολικών εξετάσεων.
  • Ο αριθμός των εισακτέων θα καθορίζεται έναν μήνα πριν από την κατάθεση των μηχανογραφικών.
  • Αλλαγές στον υπολογισμό των μορίων που προκύπτουν από βαθμό πρόσβασης, μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες.
  • Καταργείται η εισαγωγή στα ΑΕΙ με το 10% (το μέτρο θα ισχύσει από του χρόνου).
Επιπλέον θέσεις για τις ειδικές κατηγορίες
Αλλάζει το σύστημα μετεγγραφών
Τέλος στο καθεστώς των μετεγγραφών, έτσι τουλάχιστον όπως ίσχυαν έως σήμερα, βάζει από φέτος το υπουργείο Παιδείας, καθώς πλέον όσοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.ά.) θα εγγράφονται απευθείας στις σχολές προτίμησής τους με βαθμολογικά κριτήρια και σε επιπλέον ποσοστό θέσεων.
Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, θα υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός θέσεων για κάθε τμήμα όπου θα εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι και το υπουργείο θα καθορίσει για κάθε τμήμα ξεχωριστά ένα ποσοστό θέσεων στο οποίο θα μπορούν να εγγράφονται όσοι ανήκουν στις κατηγορίες πολύτεκνων, τρίτεκνων κ.ά. Ο συνολικός αριθμός των πρόσθετων θέσεων δεν θα ξεπερνά το 20% από τον αρχικό αριθμό εισακτέων, αλλά θα είναι σημαντικά διαφοροποιημένος για κάθε τμήμα, και θα εξαρτάται από τις υποδομές του και το προσωπικό. Αναφορικά με τις σχολές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών θα μπορούν να εγγράφονται μέσω του επιπλέον ποσοστού θέσεων, μόνο στην περίπτωση που το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά ετησίως τις 50.000 ευρώ.
Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμά το υπουργείο Παιδείας, θα υπάρχει εξορθολογισμός στην κατανομή των εισακτέων, ενώ εφεξής δεν θα υπάρχουν χρονοτριβές στην εγγραφή των «μετεγγραφέντων» φοιτητών.
ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ - ΜΙΧ. ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

ΕΘΝΟΣ

 

Σχόλια