Οι "Τροικανοί", εκτιµούν πως είναι αδύνατον να καλυφθεί η µαύρη τρύπα 4,8 – 5,8 δισ. ευρώ .

Η Ελλάδα σε κρίση

«Η κατάσταση αντί να βελτιώνεται επιδεινώνεται, στον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών» 
ΕΙΡΗΝΗ Δ. ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Βαθιά απογοητευµένοι επέστρεψαν από την Αθήνα οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που µετέχουν στην τρόικα, διαπιστώνοντας πως «η κατάσταση αντί να βελτιώνεται επιδεινώνεται, τουλάχιστον όσον αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών αποκόµισης εσόδων όπως οι εφορίες και τα τελωνεία». Η διαπίστωση αυτή τους ωθεί να εκτιµούν πως πλέον είναι αδύνατον να καλυφθεί η µαύρη τρύπα, που αναµένεται στατέλη του εξαµήνου να φτάσει τα 4,8 - 5,8 δισ. ευρώ.
Οπως λένε χαρακτηριστικά,στην Ελλάδα δεν υπάρχει λογική στη λειτουργία των εφοριών:
Το κράτος δεν επιστρέφει τον ΦΠΑ στους πολίτες όταν πρέπει και οι αρµόδιοι των εφοριών απαντούν αφοπλιστικά στους κοινοτικούς ελεγκτές, «µα θα έπρεπε να χαίρεστε αφού συγκεντρώνουµε χρήµατα», µολονότι γνωρίζουν ότι ουσιαστικά αυτά τα χρήµατα ανήκουν σε άλλον και κάποια στιγµή δεν θα εγγράφονται στα έσοδα.

n Οι εφορίες σπεύδουν να εισπράξουν από κάποιους πολίτες νωρίτερα και από άλλους δεν εισπράττουν ποτέ, ανάλογα µε τις γνωριµίες που διαθέτει ο καθένας ή άλλους τρόπους πρόσβασης, χωρίς να αποκλείεται και ο χρηµατισµός.

  Στα τελωνεία η κατάσταση είναι χειρότερη από ποτέ, µε τους υπαλλήλους να αγνοούν όχι µόνο τους κοινοτικούς ελεγκτές αλλά και τους εθνικούς. Το ότι διαπιστώθηκε να έχουν χαθεί από τα έγγραφανταλίκες, σχολιάστηκε από τους υπαλλήλους µε τη φράση: «Και τι έγινε;». ∆ιευθυντής τελωνείου διαπιστώθηκε να έχει καταθέσει στον λογαριασµό του, στη διάρκεια ενός και µόνου έτους, 2 εκατ. ευρώ και οι συνάδελφοί του συνοµολόγησαν πως αυτός είναι ο κανόνας γι’ αυτή τη θέση. n Η αδιαφορία των αρµόδιων δηµοσίων υπαλλήλων έχει φθάσει σε όρια απίστευτα, προβάλλοντας το επιχείρηµα ότι «εφόσον δεν µας πληρώνουν δεν έχουµε λόγο να δουλεύουµε».

n Η µείωση των δαπανών στον δηµόσιο τοµέα έχει περιοριστεί στο µισθολογικό µέρος, αλλά δεν έχει επεκταθεί σε περιορισµό εξόδων άλλου τύπου. Για παράδειγµα, ακόµη και κατώτατοι υπάλληλοι έχουν ευρύχωρα γραφεία, τα οποία δεν συναντώνται σε καµιά ευρωπαϊκή χώρα. Το συµπέρασµα είναι ότι δεν υπάρχει εκλογίκευση µεταξύ του κόστους και των υπηρεσιών που παρέχονται. n Οι τοπικές µικρές κοινωνίες εξακολουθούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους εις βάρος του γενικού συµφέροντος, κάτι που προκαλεί τραγελαφικά φαινόµενα όπως η λειτουργία στρατοπέδων σε περιοχές όπως η Αρτα ή το Μεσολόγγι, όπου δεν δικαιολογούνται.

n Οι υπερτιµολογήσεις εξακολουθούν να είναι κανόνας για κάθε έργο. Π.χ., ένας δρόµος µε λακκούβες στοιχίζει τέσσερις φορές περισσότερο για να διορθωθεί στην Ελλάδα από όσο στις Βρυξέλλες.

n ∆ιαπιστώνεται ότι η διαφθορά είναι εκτεταµένη στον δηµόσιο τοµέα, αλλά έχει επεκταθεί και στον ιδιωτικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο ιδιωτικός τοµέας να µην επιθυµεί τη διόρθωση των πραγµάτων προς όφελός του ούτε να επιθυµεί να αναλάβει ρόλο στην οικοδόµηση ανάπτυξης για τη χώρα.

n Με αυτά δεδοµένα και τη µαύρη τρύπα των εσόδων να µεγαλώνει διαρκώς, ενδεχοµένως µοναδική λύση θα ήταν η συρρίκνωσητων δαπανών µέσω συνταγών-σοκ. Για παράδειγµα, να υποχρεωθούν τανοσοκοµεία, αφενός, να καταρτίζουν προϋπολογισµούς, αφετέρου, να λειτουργήσουν µε το 50% των χρηµάτων που τους αναλογούν µέχρι τώρα, διαφορετικά να κλείσουν. Αντιστοίχως, να κλείσουν τα δύοτρίτα των υπηρεσιών των ΟΤΑ, οι οποίες ούτως ή άλλως είναι υπερκοστολογηµένες. Και αυτά όµως είναι µέτρα µε πολιτικό κόστος, για ταοποία πλέον στις Βρυξέλλες έχουν µεγάλες επιφυλάξεις, αν πρόκειται κάποιος να αναλάβει την ευθύνητης εφαρµογής τους.

Εκτιµούν πως είναι αδύνατον να καλυφθεί η µαύρη τρύπα 4,8 – 5,8 δισ. ευρώ
Μένει ατιµώρητη η διαφθορά
Η διαφθορά, σηµειώνουν οι ελεγκτές, διαπιστώνεται και σε άλλες χώρες, κυρίως της Ανατολικής και Βόρειας Ευρώπης. Ωστόσο, η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα όπου ουσιαστικά µένει ατιµώρητη

Στο 3% βλέπουν να φτάνει ο πληθωρισµός

Στο 3% αναµένεται
κατά µέσο όρο να διαµορφωθεί ο πληθωρισµός το 2011, υψηλότερα από το 2,4% που προέβλεπε η τρόικα, µετά το νέο άλµα που πραγµατοποίησε ο δείκτης τον Μάρτιο στο 4,5% έναντι 4,4% τον Φεβρουάριο. Οι ειδικοί περιµένουν αποκλιµάκωση τους επόµενους µήνες που θα φτάσει µέχρι το 2,2% τον Αύγουστο. Ωστόσο, η εµµονή του δείκτη σε υψηλά επίπεδα τους πρώτους µήνες του έτους, λόγω κυρίως της ανόδου της τιµής του πετρελαίου, δεν επιτρέπει την επίτευξη του στόχου που είχε τεθεί για τα µέσα επίπεδα του έτους. 
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4626230

Σχόλια