Ποιός λάδωσε στελέχη του ΟΤΕ με 536.000 $ ;;;

Σύμφωνα με την SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η εταιρεία Comverse,μέσω τρίτων, κατέβαλε (λάδωσε) σε ιδιώτες στον ΟΤΕ  536.000 $.

Πιο συγκεκριμένα η SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION αναφέρει στο πόρισμα της, ότι :
Το διάστημα 2003-2006, η Comverse Limited, έκανε ανάρμοστες πληρωμές συνολικού ύψους περίπου 536.000 $ σε άτομα που συνδέονται με τον ΟΤΕ, συμπεριλαμβανομένων εργαζόμενους των θυγατρικών του ΟΤΕ Cosmote, Cosmofon, και της Cosmorom, για την απόκτηση ή τη διατήρηση εργασιών-παραγγελιών με τον ΟΤΕ. Οι αθέμιτες πληρωμές οδήγησαν σε 1,2 εκατ. $ όφελος της Comverse Limited.

"Between 2003 and 2006, Comverse Limited, using Fintron, made improper payments totaling approximately $536,000 to individuals connected to OTE, including employees of OTE's subsidiaries Cosmote, Cosmofon, and Cosmorom to obtain or retain OTE's business. The improper payments resulted in $1.2 million of improper benefit to Comverse Limited, which flowed through to Comverse"
Σχόλια