Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Oρίστηκαν οι διευθυντές στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Ορίστηκαν με απόφαση του περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού

Ένας Γενικός Διευθυντής και 33 Διευθυντές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Τοποθετούνται στις διευθύνσεις στην έδρα της Περιφέρειας
και τις Περιφερειακές Ενότητες
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού ορίστηκαν οι προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και των Διευθύνσεων των οργανικών μονάδων των Γεωγραφικών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Συγκεκριμένα τοποθετούνται:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
-Προϊστάμενος στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο Χαράλαμπος Πολυζόπουλος του Γεωργίου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Προϊστάμενος: Γεώργιος Μπαχτσεβάνος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α.
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Προϊστάμενος: Σπυρίδων Ζάχος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α.
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Προϊστάμενος: Χρήστος Λυτροκάπης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α.
Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Προϊστάμενος: Γεώργιος Μπαχτσεβάνος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά του ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Προϊστάμενος: Νικόλαος Μήτσιος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α.
Διεύθυνση Διοίκησης
Προϊσταμένη: Φανή Αλατά υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α
Διεύθυνση Οικονομικού
Προϊστάμενος: Ιωάννης Μηχαλές, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α.
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
Προϊστάμενος: Δημήτριος Κρίτσας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α.
Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Προϊστάμενος: Αθανάσιος Γκουντέλας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α.
Διεύθυνση Πολιτικής Γης
Προϊστάμενος: Ιωάννης Κορδίλας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α.
Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Προϊστάμενος: Θεόδωρος Σκάρπας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α.
Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού
Προϊστάμενος: Σεραφείμ Χαϊδάς, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α.
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
Προϊσταμένη: Ευανθία Τσίνα-Κωτούλα υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Επισκεπτριών, με βαθμό Α.
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας
Προϊσταμένη: Αννέτα Ιεσουά υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Προϊστάμενος: Χρήστος Λυτροκάπης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά του ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της έδρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Προϊστάμενος: Παναγιώτης Καλφούντζος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α.
Διεύθυνση Ανάπτυξης
Προϊστάμενος: Θεόδωρος Σκάρπας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Α, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά του ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της έδρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Προϊστάμενος: Γεώργιος Δαλακούρας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Α.
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Προϊσταμένη: Ευανθία,Τσίνα-Κωτούλα υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Επισκεπτριών με βαθμό Α, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά της ως προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της έδρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Προϊστάμενος: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού
Προϊστάμενος: Δημήτριος Σουρτζής, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Προϊστάμενος: Νικόλαος Λιάνος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α.
Διεύθυνση Ανάπτυξης
Προϊστάμενος: Μαρία Θλιβερού υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Προϊστάμενος: Γεώργιος Κανάτας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Α.
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Προϊστάμενος: Δημήτριος Ζαρίφης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Προϊστάμενος: Αναστάσιος, Μπούτσιας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α.
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού
Προϊστάμενος: Χρήστος Σκούτας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Προϊστάμενος: Αναστάσιος Γκούτσιας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α
Διεύθυνση Ανάπτυξης
Προϊστάμενος: Ιωάννης Μπαλλάς υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Α.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Προϊστάμενος: Αθανάσιος, Μπαλατσούκας υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Α.
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Προϊστάμενος: Αρετή Αναγνωστιάδου υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Προϊστάμενος: Μαρία Μήτσιου Τσέλιου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α.
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού
Προϊστάμενος: Βασιλική Γραμματικούλη, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α.
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Προϊστάμενος: Απόστολος Κρομμύδας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α
Διεύθυνση Ανάπτυξης
Προϊστάμενος: Μαρία Κόντου υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Α
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Προϊστάμενος: Σωτήριος Στυλογιάννης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Α.
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Προϊστάμενος: Δημήτριος Κουμαδίτης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.