Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος

«Την ώρα που η κυβέρνηση επικαλείται συνεχώς την δημόσια διαβούλευση και μάλιστα για μικρότερης σημασίας ζητήματα, δεν μπορεί να αγνοεί τις απόψεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων του νομού Βοιωτίας, που έχουν ήδη ταχθεί υπέρ της λειτουργίας των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ που λειτουργούν στο νομό Βοιωτίας» τονίζει ο βουλευτής Βοιωτίας της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Γιαννάκης με ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.
«Η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζοντας το ιδιαίτερο μοντέλο ανάπτυξης του νομού Βοιωτίας προχώρησε το 2005 στην ίδρυση του Τμήματος «Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού», που λειτουργεί ως παράρτημα του ΤΕΙ Χαλκίδας στη Θήβα και του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λιβαδειά» σημειώνει ο Μιχάλης Γιαννάκης και ουσιαστικά καλεί την Υπουργό να ξεκαθαρίσει το τοπίο των κυβερνητικών προθέσεων και να διαλύσει την υφέρπουσα φημολογία για υποβάθμιση ή κατάργηση των εν λόγω Τμημάτων.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011

Θέμα : « Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος».

Κυρία Υπουργέ,
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει διαρρεύσει στον τύπο η σκέψη του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να εφαρμοστεί ένας σαρωτικός «Καλλικράτης» στην ανώτατη εκπαίδευση με κατάργηση τμημάτων, συγχωνεύσεις και κλείσιμο πανεπιστημίων με μεγάλη γεωγραφική κυρίως διασπορά και αλληλοεπικαλύψεις επιστημονικών αντικειμένων. Με δεδομένο τις σκέψεις που διέρρευσαν στον τύπο περί μειώσεων και στον αριθμό των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε περιφερειακό επίπεδο, ουσιαστικά σχολές θα υπολειτουργούν και σταδιακά θα οδηγηθούν σε λουκέτο.

Το θέμα όμως για την ύπαρξη τμημάτων στην περιφέρεια δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται επιδερμικά γιατί η εκπαίδευση και ο ρόλος της δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομική ανάλυση αλλά και στην ουσιαστική αναβάθμιση της περιφέρειας. Ειδικότερα, το θέμα του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και η λειτουργία του, είχε απασχολήσει στο παρελθόν και τη Σύνοδο Πρυτάνεων που είχε πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2010.

Η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζοντας το ιδιαίτερο μοντέλο ανάπτυξης του νομού Βοιωτίας προχώρησε το 2005 στην ίδρυση του Τμήματος «Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης» με έδρα τη Λιβαδειά και του τμήματος «Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού», που λειτουργεί ως παράρτημα του ΤΕΙ Χαλκίδας. Τόσο όμως οι ίδιοι οι φοιτητές που σπουδάζουν στα παραπάνω τμήματα όσο και οι οικογένειές τους οι οποίες στερούνται με στόχο να μορφώσουν τα παιδιά τους είναι αναστατωμένοι στην εφαρμογή ενός διευρυμένου «Καλλικράτη» με το ενδεχόμενο κατάργησης των συγκεκριμένων σχολών. Η παρούσα οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει την απόφαση ορισμένων συμπολιτών μας να σκέφτονται σοβαρά να σπουδάσει το παιδί τους σε ένα περιφερειακό τμήμα μακριά από τη μόνιμη κατοικία του. Η διάθεση όμως των γνωστικών αντικειμένων στις συγκεκριμένες σχολές έχουν αναιρέσει τα όποια εμπόδια από τη μεριά τους.

Τέλος, μερίδα του τύπου αναφέρεται ακόμη και στο ενδεχόμενο μεταφοράς των τμημάτων του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δημιουργώντας περισσότερη σύγχυση και ανησυχία στο ήδη αρνητικό κλίμα για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους παρόλο που η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες πιέζοντας το υπουργείο για τη δημιουργία-ίδρυση και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Στερεάς με στόχο την καθιέρωσή του και την ενίσχυση του.

Σημειώνεται ότι στην ίδια κατεύθυνση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι τοπικοί φορείς έχουν ήδη ταχθεί εναντίον οποιασδήποτε απόφασης που μεθοδεύει την υποβάθμιση ή την κατάργηση των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ που λειτουργούν στο νομό Βοιωτίας, γεγονός το οποίο θα πρέπει να λάβει υπόψη μια κυβέρνηση που επικαλείται συνεχώς και για μικρότερης σημασίας ζητήματα την δημόσια διαβούλευση.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ, ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

-Συγκεκριμένα ποια είναι η πρόθεση του Υπουργείου για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας αλλά και για τα Τμήματα που το απαρτίζουν; Θα παραμείνουν στη Λαμία και στη Λιβαδειά τα δυο Τμήματα; Ποια είναι η πρόθεση για το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Χαλκίδας; Θα συνεχίσει η λειτουργία του στην πόλη των Θηβών; Υπάρχει πρόθεση του Υπουργείου για ενίσχυση και με άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Στερεάς και αν ναι με ποιο γνωστικό αντικείμενο, που θα εγκατασταθούν τα νέα τμήματα;

-Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν εκείνα τα τμήματα της περιφέρειας που θα συγχωνευτούν ή ακόμη και θα καταργηθούν; Θα ληφθούν υπόψη ότι πολλά περιφερειακά τμήματα έχουν σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο που μπορούν να καλύψουν επιστημονικά αλλά και θέσεις απασχόλησης σε κρίσιμους τομείς για την οικονομία της χώρας μας όπως ενέργειας, περιβάλλοντος, υγείας, δίκτυα διανομής-logistic κ.α σε αντίθεση με κεντρικά τμήματα που είναι κορεσμένα και από επιστημονικό προσωπικό αλλά κυρίως «δημιουργούν» ανέργους;

-Εάν σκοπεύει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε κατάργηση των παραπάνω τμημάτων τι θα απογίνουν οι ήδη φοιτούντες στα παραπάνω τμήματα οι οποίοι ήδη έχουν εγκατασταθεί στις συγκεκριμένες πόλεις και έχουν «επενδύσει» σε συγκεκριμένες σπουδές για τα επόμενα χρόνια;
- Με δεδομένο ότι ορισμένα τμήματα όπως του Πανεπιστημίου Στερεάς συνεχίζουν να προβαίνουν στην αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη στελέχωσή τους, ποια είναι η θέση του Υπουργείου Παιδείας για εκείνα τα περιφερειακά τμήματα που διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό αλλά σκοπεύει να τα καταργήσει; Τι θα απογίνουν οι υλικοτεχνικές υποδομές και οι εργαστηριακοί εξοπλισμοί αξίας χιλιάδων ευρώ που έχουν επενδυθεί;

Σχόλια