Νέα μείωση των καταθέσεων

Νέα μείωση παρουσίασαν οι ιδιωτικές καταθέσεις το Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών στο τέλος του Νοεμβρίου διαμορφώθηκε σε 208,86 δισ. ευρώ, από 211,11 δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο, σημειώνοντας μείωση κατά 2,25 δισ. ευρώ.
Από τις αρχές του 2010, οι απώλειες των τραπεζικών καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών ανήλθαν σε 29,13 δισ. ευρώ, ή κατά 9,8%.
Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, το ύψος των καταθέσεών τους διαμορφώθηκε το Νοέμβριο σε 173,43 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,98 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο και συνολική μείωση κατά 23,43 δισ. ευρώ ή κατά 10,4%, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2009.

Το ύψος των καταθέσεων ταμιευτηρίου των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στο τέλος Νοεμβρίου σε 66,08 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 1,73 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο και συνολική μείωση 9,73 δισ. ευρώ, από τις αρχές του 2010.
Οι καταθέσεις προθεσμίας, που λόγω των υψηλών επιτοκίων αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι των καταθέσεων, ανήλθαν τον Νοέμβριο σε 97,96 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 913 εκατ. ευρώ, έναντι του Οκτωβρίου και σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2009, κατέγραψαν μείωση ύψους 11,59 δισ. ευρώ.

ΑΠΕ

Σχόλια