Δέκα προτάσεις για μια ανάσα στην κοινωνία

Του Κώστα Ροδινού
Το κείμενο που ακολουθεί ειναι συνέχεια του  Κραυγή απόγνωσης
Ιδού, κατά τη γνώμη μου, ποιο είναι το φλέγον πολιτικό ζήτημα επί του οποίου οφείλουν τα τοποθετηθούν, με ρεαλισμό, οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Υπάρχουν ορισμένα μέτρα, κοινής λογικής, που θα μπορούσαν να βελτιώσουν αισθητά την κατάσταση. Ειδικότερα:
Χρηματοδότηση: Η κυβέρνηση να υποχρεώσει τις τράπεζες που ελέγχονται από το Κράτος  (Τ. Τ. και  ΑΤΕ), να στηρίξουν τις μικρές  και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι ενός ορισμένου ποσού π.χ. 250.000 ευρώ) με μακροπρόθεσμα και χαμηλότοκα δάνεια. Οι τράπεζες αυτές μπορούν να πάρουν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, να τα καταθέσουν στην ΕΚΤ, από όπου και θα δανειστούν με 1%. Τα χρήματα αυτά να δοθούν στην αγορά με ένα επιτόκιο της τάξης του  3%.   Ξέρω, θα αντιδράσουν οι ιδιωτικές τράπεζες, αλλά ας αποφασίσει η κυβέρνηση ποιούς, επιτέλους θέλει να σώσει.

Φόροι και εισφορές υπέρ τρίτων: Στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καταργηθούν όλοι οι φόροι υπέρ τρίτων, π.χ. εισφορά ΕΡΤ, εγγραφή στα Επιμελητήρια, υποχρεωτική δημοσίευση ισολογισμών, αγγελιόσημο  και πολλοί άλλοι.
«Τειρεσίας»: Η καταχώρηση στον «Τειρεσία» να γίνεται  για μεγάλα ποσά και μόνο αν ο οφειλέτης είναι υπότροπος.  Όταν δε τακτοποιήσει την οφειλή του, να διαγράφεται αμέσως. Να μην παραμένει «όμηρος», εσαεί.
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων: Να καταργηθεί ο ΚΒΣ και όλα τα πρόστιμα που προβλέπει.
Ληξιπρόθεσμα χρέη- βεβαιωμένες οφειλές: Να καταργηθούν όλα τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις. Η εφορία σου βεβαιώνει μια οφειλή 1000 ευρώ και με τις προσαυξήσεις  γίνεται αβάσταχτη. Από τη στιγμή που το κράτος, όταν οφείλει στον πολίτη, πληρώνει άτοκα και όποτε θέλει, γιατί το ίδιο κράτος να ταράζει τον πολίτη σε  πρόστιμα και  προσαυξήσεις, που τελικά καθιστούν ανείσπρακτη την οφειλή;
Ποινικοποίηση επιταγών-εισφορών στα ταμεία-οφειλών στο κράτος. Με τους ρυθμούς που αποδίδεται δικαιοσύνη και τη γνωστή μας δικομανία, σε λίγο η πλειοψηφία των ελλήνων  θα τρέχει στα δικαστήρια. Πρέπει να δούμε τι ισχύει στο εξωτερικό και να πράξουμε αναλόγως. Άλλωστε η ποινικοποίηση ουδέν απέφερε.
Κατασχέσεις: Οσο  διαρκεί η κρίση, να σταματήσουν οι αναγκαστικές εκτελέσεις από τράπεζες και δημόσιο μέχρι ενός ορισμένου ποσού.
Φορολογικήασφαλιστική ενημερότητα: Σήμερα,  αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας οφείλει στο δημόσιο ή το ΙΚΑ δεν μπορεί να θεωρήσει βιβλία! Δηλαδή δεν μπορεί ουσιαστικά να εργαστεί! Αυτό αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία!  Να αποσυνδεθεί η θεώρηση βιβλίων από τις ενημερότητες.
Γραφειοκρατία: Να καταργηθούν όλες οι γραφειοκρατικές διατυπώσεις για την ίδρυση μη κεφαλαιουχικών εταιρειών. Να αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου και ένα μικρό παράβολο.
Μείωση των φορολογικών συντελεστών: Ας υπενθυμίσει κάποιος στους φωστήρες που διαχειρίζονται την οικονομία μας ότι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές σε περιόδους ύφεσης, επιδεινώνουν την ύφεση και την τροφοδοτούν.
Συμπέρασμα: Αυτά τα μέτρα δεν λύνουν το πρόβλημα μπορούν, όμως, να  δώσουν μια ανάσα σε χιλιάδες επαγγελματίες. Πρόκειται για   ένα πραγματικό fast track (που αφορά τους πολλούς)  και μπορεί να ψηφιστεί αυθημερόν και ενδεχομένως από όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
Χρόνια πολλά σε όλους.

Σχόλια