Τα μέτρα στον προϋπολογισμό του 2011, δεν είναι αρκετά για να μειώσουν το έλλειμμα και να υλοποιηθεί ο στόχος 2012 - 2014.Δείτε τι λέει η πρόσφατη αναφορά (9/12/010) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , στην σελίδα 6, σχετικά με την πορεία της οικονομίας και την μείωση του ελλείμματος και του χρέους.
Προσέξτε τι αναφέρει η έκθεση για τα μέτρα και τον προϋπολογισμό του 2011. 

Τα μέτρα στον προϋπολογισμό του 2011, δεν είναι αρκετά για να μειώσουν το έλλειμμα και να επιβεβαιώσουν ότι θα υλοποιηθεί ο στόχος για το 2012 ως το 2014.  Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να καθορίσει φορολογικά διαρθρωτικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων 2012-14. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εντάσσονται σε μια στρατηγική μελέτη, που θα εκπονήσει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2011. Παρούσες εκτιμήσεις, προτείνουν ότι θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα διαρθρωτικά μέτρα τουλάχιστον 5 % του ΑΕΠ επιπρόσθετα, από αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τον Μάιο του 2010.


Δηλαδή την βάψαμε που λένε κοινώς...
Ετοιμαστείτε και για νέα μέτρα εντός του 2011.
Κανείς δεν ξέρει τι μας περιμένει και που θα καταλήξει αυτή η κατάσταση.
Ένα είναι σίγουρο μας δουλεύουν ψιλό γαζί και σίγουρα δε μας παρουσιάζουν την όλη αλήθεια και το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.
Κατά τα άλλα ο κ. Παπακωνσταντίνου είχε δηλώσει ότι δεν θα πάρει νέα μέτρα !!!!

Σχόλια