Fast track αδιαφάνειας και του «ενός ανδρός»

(Της Δήμητρας Καδδά)
Γην και ύδωρ σε λίγους και εκλεκτούς προσφέρει ο Χ. Παμπούκης με το νομοσχέδιο για την «επιτάχυνση επενδύσεων», μέσω του οποίου επιφυλάσσει για τον εαυτό του την ανάδειξη σε υπερυπουργό, με ισχύ -κατά περίπτωση- μεγαλύτερη ακόμα και από αυτό το Κοινοβούλιο!
Το νομοσχέδιο θεσπίζει ιδιαίτερα... ελκυστικά φορολογικά κίνητρα, που θα ψηφίζονται κατά περίπτωση για κάθε «εκλεκτό». Ωστόσο, παρά τις οριακές βελτιώσεις σε διάφορα σημεία που δέχθηκαν μεγάλη κριτική, παραμένουν πολλά «παράθυρα».
Ο υπουργός Επικρατείας αποφασίζει αν θα οδεύσει στη Βουλή προς κύρωση η επένδυση. Μπορεί ακόμη με «αυτεπάγγελτη εισήγησή του» να ζητήσει από την υπό σύσταση αρμόδια διυπουργική επιτροπή, στην οποία θα προεδρεύει, την ένταξη δημόσιου έργου, χωρίς την υπογραφή τού καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού, ενώ η επιτροπή θα αποφασίζει με πλειοψηφία...
Στα δημόσια έργα υπάρχει το περιθώριο να μη γίνει η ανάθεση με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, ενώ με υπουργικές αποφάσεις και με προεδρικά διατάγματα θα αλλάζουν οι πολεοδομικοί όροι, θα παραχωρείται αιγιαλός, θα απαλλοτριώνονται εκτάσεις -ακόμη και δασικές-, θα εγκρίνονται προσχώσεις, υποθαλάσσιοι αγωγοί ή τεχνητοί ύφαλοι.
Η πιο εντυπωσιακή αλλαγή του νομοσχεδίου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» είναι η εισαγωγή στο τελευταίο άρθρο μιας σειράς ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων. Αναφέρονται με μεγάλη ασάφεια ως προς το περιεχόμενό τους και θα θεσπίζονται ανά περίπτωση με νόμο που θα κυρώνει την ένταξη της επενδυτικής πρότασης. Προβλέπουν:
* Σταθερό φορολογικό καθεστώς για συγκεκριμένα έτη από την έναρξη λειτουργίας της επένδυσης (δεν αναφέρεται πόσα).
* Προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος (χωρίς διευκρίνιση της μεθόδου).
* Διενέργεια αφορολόγητων αποθεματικών.
* Ειδική φορολόγηση των μερισμάτων.
* Ειδική διαδικασία και χρόνο επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου του ΦΠΑ.
* Ελάφρυνση ή απαλλαγή από τέλη, ειδικούς φόρους και δικαιώματα ή αμοιβές τρίτων.
Παράλληλα, στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου ενσωματώθηκαν μία σειρά από αλλαγές......εν συγκρίσει με το σχέδιο που αναρτήθηκε τον Αύγουστο για δημόσια διαβούλευση:
* Η επένδυση θα «περνά» υποχρεωτικά από τη Βουλή μόνο αν έχει φορολογικά κίνητρα, ή πρόκειται για δημόσιο έργο και αυτό «προβλέπεται στον Φάκελο Δημοπράτησης». Διαφορετικά ο υπουργός Επικρατείας θα αποφασίσει αν θέλει την κύρωση της Βουλής ή έστω την ενημέρωσή της.
* Οι επιτρεπόμενες πολεοδομικές «ρυθμίσεις» για επενδύσεις εντός σχεδίων πόλεων εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα (πριν, ανέφερε απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος) ενώ πλέον δεν υπάρχουν όρια στις αλλαγές των συντελεστών δόμησης, στην κάλυψη στο ύψος των κτηρίων κ.λπ.
* Προστέθηκε αίτημα της Invest In Greece για να εξεταστεί αν επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, ή του πυθμένα. Απαιτείται υπουργική απόφαση και έπειτα από γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (πριν, ήθελε σύμφωνη γνώμη).
* Η εκτίμηση της αξίας των εκτάσεων που αναγκαστικά απαλλοτριώνονται δεν θα υπολογίζεται από τους προϊσταμένους των ΔΟΥ, αλλά από έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. Καταργήθηκε η δωρεάν παραχώρηση δημόσιων ακινήτων.
* Στα δημόσια έργα καταργείται διάταξη που επέτρεπε διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού με προεπιλογή, αλλά προστέθηκε, πέρα από το γενικό κανόνα ανάθεσης με διεθνή διαγωνισμό, το δικαίωμα της διυπουργικής να επιλέξει κλειστό διαγωνισμό ή «να προσφύγει σε άλλες μορφές ανάθεσης».
* Ελάχιστα αλλάζουν στη διάταξη για την κατάρτιση ειδικών σχεδίων ολοκληρωμένης ανάπτυξης (που θα εγκρίνει π.χ. προσχώσεις στη θάλασσα, τον καθορισμό του νέου αιγιαλού κ.λπ.). Θα εγκρίνονται με προεδρικά διατάγματα που θα εκδίδονται ύστερα από πρόταση των υπουργών Περιβάλλοντος και Υποδομών. Προστέθηκε μόνο φράση για την εξέταση της αναγκαιότητας, του τόπου και του περιθωρίου της επένδυσης.
* Εξειδικεύονται οι επενδύσεις που μπορούν να εγκριθούν αναφέροντας μεταξύ άλλων υπηρεσίες υγείας και διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ δεν τίθεται χρηματικό όριο επένδυσης αν αυτή δημιουργεί τουλάχιστον 250 θέσεις εργασίας. *
Τι προβλέπει
Ενας υποψήφιος επενδυτής μπορεί έπειτα από αίτημά του στην εταιρεία «Invest in Greece» να επιχειρήσει να υλοποιήσει στην Ελλάδα επενδυτικό σχέδιο με ειδικές διευκολύνσεις. Θα πρέπει να πληροί προϋποθέσεις για τις οποίες θα κριθεί από τη διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. Επιλέξιμες είναι οι παραγωγικές επενδύσεις που είτε έχουν κόστος πάνω από 200 εκατ. ευρώ είτε πάνω από 75 εκατ. ευρώ αλλά δημιουργούν 200 θέσεις εργασίας ή πάνω από 3 εκατ. ευρώ ανά τριετία ( και είναι υψηλής τεχνολογίας) ή δημιουργούν 250 θέσεις εργασίας. Μπορεί να μην είναι τίποτα από τα παραπάνω, αλλά απλά να κριθούν «μείζονος σημασίας» από τη διυπουργική, με «ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση».
Η επένδυση θα προετοιμαστεί και θα επιβλέπεται από το «Invest in Greece». Τίθενται συγκεκριμένα χρονικά όρια όπως η έγκριση (ή απόρριψη) εντός 45 ημερών κάθε υποψήφιου σχεδίου.  
(enet.gr)
 

Σχόλια