Εμείς πονάμε...

"Πρέπει να κάνουμε τις αλλαγές να αλλάξουμε την χώρα...
Να μην την πληρώνουν οι μισθωτοί και οι συναταξιούχοι.
Γιατί εμείς πονάμε !!!"
 
Είπε ο πρωθυπουργός.
Εμείς να δείς πως πονάμε Γιώργο, εμείς να δείς...

Σχόλια