«Οι επιχειρηματίες της Θεσσαλίας χρειάζονται συγκεκριμένα έργα, πράξεις, δράσεις»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


- «Στόχος μας η εξωστρεφής και ανταγωνιστική στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον Θεσσαλία που δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης»

Πρωτοβουλίες για τη στήριξη των υγιών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, προανήγγειλε ο αν. καθηγητής του πανεπιστημίου Μακεδονίας, υποψήφιος περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός στη συνάντηση εργασίας που είχε με την διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας.
«Οι επιχειρηματίες χόρτασαν από λόγια. Θέλουν να δουν έργα, πράξεις, δράσεις. Ωστόσο στη σημερινή εποχή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να στηριχθεί η υγιής επιχειρηματικότητα. Η Θεσσαλία δεν αντέχει άλλα «κουφάρια» αλλά επιχειρήσεις σύγχρονες και καινοτόμες, που δημιουργούν θέσεις εργασίας, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και επιστρέφουν στο κοινωνικό σύνολο την εμπιστοσύνη που τις δείχνει. Αυτές τις επιχειρήσεις δεσμεύομαι να στηρίξω με πράξεις», τόνισε με έμφαση κ. Κώστας Αγοραστός.
Ο υποψ. Περιφερειάρχης Θεσσαλίας σκιαγράφησε ως βασικό στόχο του «να εξελιχθεί η Θεσσαλία σε περιφέρεια που να είναι εξωστρεφής και ανταγωνιστική στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον». Προς την κατεύθυνση έκρινε αναγκαίο να δοθεί νέα ώθηση και δυναμική στην επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλίας μέσα και από τα προγράμματα της περιφέρειας.
Ο κ. Κ. Αγοραστός έδειξε να συμμερίζεται την εκτίμηση του επιχειρηματικού κόσμου ότι «η αναπτυξιακή δυναμική των θεσσαλικών επιχειρήσεων έχει καμφθεί την τελευταία διετία εξαιτίας ενδογενών και εξωγενών παραγόντων». Στα σημαντικότερα προβλήματα που ταλανίζουν τις θεσσαλικές επιχειρήσεις συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων, «την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, την έκταση του φαινομένου των ακάλυπτων επιταγών, τη μεγάλη πτώση στον κύκλο παραγωγής από τη ραγδαία επιδείνωση της ζήτησης, την υψηλή φορολόγηση των επιχειρήσεων, τις καθυστερήσεις πληρωμών από το Δημόσιο, καθώς και πάγια διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η γραφειοκρατία, η πολυνομία και ο αθέμιτος ανταγωνισμός».
Ο κ. Κώστας Αγοραστός επανέλαβε την δέσμευσή του για «εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών με γρήγορες διαδικασίες, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα» και επανέλαβε ότι «η ανάπτυξη της Θεσσαλίας σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την αύξηση της απασχόλησης είναι οι κεντρικές του προτεραιότητες».
Για την επίτευξη των στόχων αυτών δεσμεύτηκε να εργαστεί με γνώμονα «την επέκταση και αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών υποδομών, την ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονομικής συνοχής, την αναδιάρθρωση της αγροτικής οικονομίας και τη μεγαλύτερη δυνατή σύνδεση του πρωτογενή με τον δευτερογενή τομέα, , τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του καινοτόμου χαρακτήρα στις επιχειρήσεις, την μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση του τουρισμού και του πολιτισμού, τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, την περιβαλλοντική προστασία και τη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων».
Ο κ. Κ. Αγοραστός είπε ότι «βασίζεται στη διαρκή συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα για την διαμόρφωση του αναπτυξιακού του προγράμματος», το οποίο, όπως διευκρίνισε, «σχεδιάζεται να είναι ευέλικτο ώστε να ανταποκρίνεται στις ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες της εποχής».

Σχόλια